Českomoravský beton, a.s., provoz Rakovník

Betonárna typ PEMAT PM 50/1500 s hodinovým výkonem 40 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Rakovník
Huřviny 2545
269 01, Rakovník
IČ: 495 51 272

Provozní doba

V pracovních dnech 6:00 - 14:30 nebo dle dohody

Kontakt

Telefon 313 515 732
Mobil 602 516 464

Na koho se obrátit

Vedoucí betonárny Petr Netušil
602 516 464

Míchač-dispečer David Netušil
313 515 732 , 602 614 036

Technolog, BETOTECH s.r.o. Ing. Jiří Žáček
602 646 376


O nás

Betonárna Rakovník je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v cca 1 km od výjezdu z Rakovníka směr Plzeň.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • mixy 5-9 m³ dle potřeby, sklápěč-smluvní dopravce (Avie)

Čerpadla betonu

 • Čerpadla betonu s délkou výložníku 26m až 58m

 


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.


Certifikace