Českomoravský beton, a.s., provoz Rumburk

Českomoravský beton, a.s., provoz Rumburk


Betonárna typ Stetter H1 s hodinovým výkonem 50 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna má v zimě ohřev teplé záměsové vody pro potřeby zimního provozování.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Rumburk
Tř. 9.května 911/66
408 01, Rumburk
IČO: 49551272

Otevírací doba

Po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

Poptávkový formulář

O nás

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Nachází se v samostatném areálu Stavební společnosti RBK a.s. - tř. 9. Května 911/66, v Rumburku. Betonárna je postavena v roce 1995, Řídící systém MARTEK byl instalován v roce 2007. Betonárna Stetter H1 s výrobní kapacitou 50 m³ / hod s hvězdicovou skládkou kameniva na 5 frakcí, s jedním silem obsahu 120t a druhým silem děleným na 2x 60t má automatické navažování přísad do betonu třemi čerpadly přes dvě váhy.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Čerpání betonu a litých potěrů zajišťují po celém území České a Slovenské republiky dceřiné společnosti a střediska:

Českomoravský beton, a.s., Středisko čerpání

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. 

TBG Slovensko, a.s. - středisko Betonpumpy a doprava

Čerpání betonu a litých potěrů se zajišťují čerpadly:

 • Mobilní čerpadla s délkou výložníku 17 – 58m
 • Pumpomixy
 • Betonovací věže s délkou výložníku 32m
 • Stabilní čerpadla
 • Maltová čerpadla
 • Pístová a šneková čerpadla na lité podlahy 

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Most. Betonárna má úspěšně zavedenou novou certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí výroby a prodeje
Ing. Jaroslav Frolík
602 452 359
Dispečer
Tomáš Plíhal
412 332 497 , 602 652 739
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Jakub Smolík
476 105 198 , 602 642 443

Ceník

Ceník Rumburk


Skupina