TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o., provoz Staré Sedliště

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o., provoz Staré Sedliště

Betonárna typ CE 55,11 Stassis s hodinovým výkonem 35 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Provoz Staré Sedliště je dočasně uzavřen. Kontaktujte, prosím, provozovnu Planá u M. Lázní - pan Marek Sláma tel: 602 545 468.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o., provoz Staré Sedliště
Staré Sedliště, areál skladu Agroservisu
348 01, Staré Sedliště
IČO: 627 41 276

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Staré Sedliště je jedním z provozů společnosti TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o.

Provoz Staré Sedliště je dočasně uzavřen. Kontaktujte, prosím, provozovnu Planá u M. Lázní - pan Marek Sláma tel: 602 545 468.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 2× MIX 4 m³ (Autodomíchávač 4 m³ na podvozku Tatra)
 • MIX 4,5 m³
 • MIX 8 m³
 • smluvní doprava betonu (Českomoravský beton, a.s., středisko čerpání)

Čerpadla betonu

 

Reference

 • Tachov - most (FIRESTA, 2000)
 • Bytová výstavba (Soukr., 2001)
 • Hala Kendrion (Diamond Floor, 2001)
 • Bazén Přimda (BIS a.s., Plzeň, 1999)
 • Hala Nová Hospoda (EKOS Praha a.s., 1999)
 • Zimní stadion Lesná (SSŽ, 2000)
 • ČOV Železná (STAKUS - INGSTAV, 2000)
 • CTPark Bor (APB Plzeň, Techfloor, 2006-2007)

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Most.

Certifikáty