Českomoravský beton, a.s., provoz Soběslav

Českomoravský beton, a.s., provoz Soběslav


Betonárna typ HBS 1 T/VS - 1 m³ s hodinovým výkonem 50 m³ betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz s moderním recyklačním zařízením.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Soběslav
Petra Bezruče 447/14
392 01, Soběslav
IČO: 49551272

Otevírací doba

V pracovních dnech 6:00 - 14:30 nebo dle dohody

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Soběslav je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v areálu společnosti Fert a.s.
V případě potřeby je kapacita betonárny posílena z betonáren v Táboře a Jindřichově Hradci.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • Mix 5 m³

Čerpadla betonu

 

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec. Betonárna má úspěšně zavedenou novou certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.

Na koho se obrátit

Vedoucí betonárny
Lukáš Chramosta
602 215 331
Míchači
Bohumil Nowak, Miroslav Novák
602 249 470
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Vladimír Ouška, DiS.
602 304 726

Ceník

Ceník Soběslav


Skupina