Českomoravský beton, a.s., provoz Soběslav

Betonárna typ HBS 1 T/VS - 1 m³ s hodinovým výkonem 50 m³ betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz s moderním recyklačním zařízením.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Soběslav
Petra Bezruče 447/14
392 01, Soběslav
IČ: 49551272

Provozní doba

V pracovních dnech 6:00 - 14:30 nebo dle dohody

Sociální sítě

Kontakt

Telefon 381 521 782
Mobil 602 215 331

Na koho se obrátit

Vedoucí betonárny Lukáš Chramosta
602 215 331

Míchači Bohumil Nowak, Michal Radosta
381 521 782 , 602 249 470

Technolog, BETOTECH s.r.o. Vladimír Ouška, DiS.
384 320 105 , 602 304 726


O nás

Betonárna Soběslav je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v areálu společnosti Fert a.s.
V případě potřeby je kapacita betonárny posílena z betonáren v Táboře a Jindřichově Hradci.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • Mix 5 m³

Čerpadla betonu

 


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.


Certifikace