Českomoravský beton, a.s., provoz Strakonice

Českomoravský beton, a.s., provoz Strakonice


Betonárna typ Elba EBC 60 o objemu 1 cbm s hodinovým výkonem 55 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Strakonice
Písecká 893, P. O. BOX 19
386 01, Strakonice
IČO: 49551272

Otevírací doba

V pracovních dnech 6:00 - 14:30 nebo dle dohody

V sobotu dle dohody

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Strakonice je provozem společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v areálu firmy Jihospol, u výpadovky ze Strakonic na Prahu.
Betonárna má hřídelové míchací jádro Elba EBC 60 o objemu 1 cbm. Automatický, počítačem řízený systém, včetně automatického dávkování přísad do betonu zaručuje přesné dávkování a tím i výslednou špičkovou kvalitu betonu. Provoz je celoroční, pro zimní období je betonárna vybavena zatepleným zásobníkem kameniva. Nedílnou součástí betonárny je nadzemní recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.
Betonárna byla uvedena do provozu 12.8.2004 .

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • MIX 5 m³
 • MIX 8 m³

Čerpadla betonu

 

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec. Betonárna má úspěšně zavedenou novou certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.

Na koho se obrátit

Vedoucí betonárny
Ondřej Huml
724 361 525
Míchač-dispečer
Milan Matějka, Jan Smola
383 322 284 , 724 361 526
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Ing. Jiří Žáček
602 646 376

Ceník

Ceník Strakonice


Skupina