Českomoravský beton, a.s., provoz Studénka

Českomoravský beton, a.s., provoz Studénka


Betonárna typ Stetter M2-TZ s hodinovým výkonem 60 m³ čerstvého betonu. Má celoroční automatický, počítačem řízený provoz. Pro zimní provoz je vybavena ohřevem vody a zásobníku kameniva betonárny.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Studénka
Oderská 839 (areál společnosti MULTIP Moravia s.r.o.)
742 13, Studénka
IČO: 49551272

Otevírací doba

Po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

Poptávkový formulář

O nás

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Betonárna Studénka je provozem společnosti Českomoravský beton, a.s.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 1× Mix 4,5 m³ (T 815 - autodomíchávač s pásovým dopravníkem)

Čerpadla betonu

 

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Ostrava AZL č.1195.2, pracoviště Ostrava. Betonárna má úspěšně zavedenou novou certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu
Bc. Pavel Kubica
602 727 337
Míchač-dispečer
Jan Křižák, Radim Večerek
556 400 443 , 606 782 942
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Ing. Jiří Šafrata
596 781 800 , 602 429 702

Ceník

Ceník Studénka


Skupina