TBG VYSOČINA s.r.o. - provoz Třebíč

Betonárna typ PATAUD s věžovým zásobníkem kameniva, která je vybavena mísícím zařízením ELBA EMS 1650 s hodinovým výkonem 60 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

TBG VYSOČINA s.r.o. - provoz Třebíč
Žďárského 200
674 47, Třebíč
IČ: 25325931

Provozní doba

Na koho se obrátit

Ředitel společnosti Zdeněk Hambálek
602 562 544

Technolog, BETOTECH s.r.o. Ing. Oldřich Žalud
602 732 709

Vedoucí provozu Naděžda Fialová
724 247 729


O nás

Betonárna Třebíč je jedním z provozů společnosti TBG VYSOČINA s.r.o.
Byla postavena v roce 1998 na ulici Žďárského.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 3× Mix 4,5 m³ (TATRA 815)
 • 1× Mix 9 m³ (MAN)
 • 1× Mix 6 m³ (TATRA 815)

Čerpadla betonu

 


Reference

 • HZS Sedlec (Armáda ČR - Asea Brno, 2000)
 • KAUFLAND (Atlanta Znojmo, 2000)
 • DRAKA KABELY (Draka Kabely Holding, 2001, Výrobní hala)
 • Protihluková stěna D1 (ŘSD - Dopravní stavby Uherské Hradiště, 2001)
 • Oprava D1 - Měřín (ŘSD - DSH, 2001)
 • Stravovací komplex (Armáda ČR - IMOS Brno, 2000)
 • HUMATAKI (VAN LEER - ŽS Brno, 2000, Výrobní hala)
 • Výrobní hala (M.B.KARTOON - Agstav, 2001)
 • Rekonstrukce mostů D1 (ŘSD - FIRESTA Brno)
 • Obchvat Třebíče (ŘSD - COLAS CZ, 2001)
 • Most na obchvatu Trnavy (ODS-Dopravní stavby Ostrava a.s. , 2003)
 • Protihluková stěna Rafaelova ul. (COLAS CZ a.s. , 2003)
 • Most na D1 Meziříčko (D.I.S. Brno a.s. , 2003)


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Brno.


Certifikace