TBG VYSOČINA s.r.o. - provoz Třebíč

TBG VYSOČINA s.r.o. - provoz Třebíč

Betonárna typ PATAUD s věžovým zásobníkem kameniva, která je vybavena mísícím zařízením ELBA EMS 1650 s hodinovým výkonem 60 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG VYSOČINA s.r.o. - provoz Třebíč
Žďárského 200
674 47, Třebíč
IČO: 25325931

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Třebíč je jedním z provozů společnosti TBG VYSOČINA s.r.o.
Byla postavena v roce 1998 na ulici Žďárského.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 3× Mix 4,5 m³ (TATRA 815)
 • 1× Mix 9 m³ (MAN)
 • 1× Mix 6 m³ (TATRA 815)

Čerpadla betonu

 

Reference

 • HZS Sedlec (Armáda ČR - Asea Brno, 2000)
 • KAUFLAND (Atlanta Znojmo, 2000)
 • DRAKA KABELY (Draka Kabely Holding, 2001, Výrobní hala)
 • Protihluková stěna D1 (ŘSD - Dopravní stavby Uherské Hradiště, 2001)
 • Oprava D1 - Měřín (ŘSD - DSH, 2001)
 • Stravovací komplex (Armáda ČR - IMOS Brno, 2000)
 • HUMATAKI (VAN LEER - ŽS Brno, 2000, Výrobní hala)
 • Výrobní hala (M.B.KARTOON - Agstav, 2001)
 • Rekonstrukce mostů D1 (ŘSD - FIRESTA Brno)
 • Obchvat Třebíče (ŘSD - COLAS CZ, 2001)
 • Most na obchvatu Trnavy (ODS-Dopravní stavby Ostrava a.s. , 2003)
 • Protihluková stěna Rafaelova ul. (COLAS CZ a.s. , 2003)
 • Most na D1 Meziříčko (D.I.S. Brno a.s. , 2003)

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Brno.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel společnosti
Zdeněk Hambálek
602 562 544
Vedoucí provozu
Naděžda Fialová
724 247 729
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Ing. Oldřich Žalud
602 732 709

Ceník

Ceník - Třebíč


Skupina