TBG PKS a.s. - provoz Žďár nad Sázavou

TBG PKS a.s. - provoz Žďár nad Sázavou


Betonárna je věžového typu s objemem míchačky 2 m³, plně automatizovaná. Hodinový výkon betonárny je 90 m³. Pro zimní provoz je vybavena zařízením pro ohřev kameniva a záměsové vody. Nedílnou součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG PKS a.s. - provoz Žďár nad Sázavou
Jamská 2440/61
591 39, Žďár nad Sázavou
IČO: 28261976

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Žďár nad Sázavou je jedním z provozů společnosti TBG PKS a.s.. Byla uvedena do provozu v roce 2008 v průmyslové zóně na ulici Jamská.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1 
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

Kvalita

Betonárna má zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:9002. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí BETOTECH s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č. 1195, pracoviště Brno.