TOPNEM s.r.o. - Praha

Realizace litých anhydritových podlah, prodej anhydritové směsi

Adresa

TOPNEM s.r.o. - Praha
Podnikatelská 553 (Areál výzkumných ústavů)
191 00, Praha 9 – Běchovice
IČ: 27234959

Provozní doba

Kontakt

Telefon 284 813 064
Fax 284 813 064

Na koho se obrátit

Jednatel, obchodní věci Marek Čuma
603 843 047

Zástupce společnosti, věci technické Ing. Karel Cimala
603 470 680


O nás

Pracujeme při provádění podlah zejména s anhydritovými potěry a nabízíme následující podlahové systémy:


Sortiment

Potěr na izolační vrstvě (těžká plovoucí podlaha) :

 - podle DIN 18560

Zvýšené požadavky na zvukovou a tepelnou izolaci - zvláště v bytové a administrativní výstavbě - vyžadují podlahovou konstrukci s potěrem na izolační vrstvě. Právě u těchto podlahových konstrukcí je minimální tloušťka potěru závislá na očekávaném provozním zatížení - a navíc i na stabilitě izolační vrstvy. 

 

Potěr na separační vrstvě :

 - podle DIN 18560

Tekutý potěr na separační vrstvě je volně pohyblivý. Tento způsob se použije tehdy, pokud podklad není vhodný pro pokládku spojovacího potěru. Často se tento způsob používá k rychlé a cenově výhodné sanaci podlah ve starých zástavbách. 

 

Potěr spojovací :

 - podle DIN 18560

Spojovací potěry mají zpravidla za úkol vyrovnat a připravit nerovný povrch nosného podkladu pro další použití. Spojovací potěry musí být spojeny s nosným podkladem po celé ploše a to pevně a bez přerušení. Takto lze zajistit přenos působení případných sil přímo na podkladní vrstvu.

 

Potěr topný :

 -  Raddibin podle DIN 18560

Topný potěr je přímo vytápěný potěr, který je vět-šinou položen jako potěr plovoucí. Předností ahydritového tekutého potěru je, že zcela a bez jakýchkoliv mezer opláští vodiče topení a zajistí tak optimální přenos tepla. Tloušťka potěru je přitom ovlivňována umístěním vodičů topení v potěru.

 

Dutinová podlaha

Zdvojená podlaha

 

Technická data a podmínky pro provádění :

 - Při výběrovém řízení potěrů na bázi materiálu RADDiBIN musí být zohledněny aktuální normy a předpisy

 

Technologie provádění :

 - Lití potěru

 - Zakládání spár

 - Vysychání a dodatečné ošetřování potěru

 - Pokyny k pokládce podlahových krytin na topném potěru

 - Tabulka pro stanovení jemnovité tloušťky topného potěru

 - Protokol ohřevu podlahy

 

Anhydritové potěry Raddibin jsou ideálním materiálem pro veškeré vnitřní prostory: bytová výstavba, kancelářské a správní budovy, hotely a restaurace, stavby pro kulturní nebo i sociální zařízení, atd. a to jak v novostavbách, tak i pro sanaci starých podlahových konstrukcí.

Dosahují vynikajících pevností - toto je podmíněno vysokým podílem hodnotného materiálu, průměrnou reaktivitou a mimořádnými výrobními procesy

Pro zajištění dobré a rovnoměrné kvality je výroba trvale kontrolována jak vlastními, tak i cizími institucemi.