TRANSBETON s.r.o. - betonárna Brno

Věžová betonárna typ Stetter V2,0-M s míchačkou BHS DKX 2,0 a hodinovým výkonem 90 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a zateplením válcového zásobníku kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

BETONOVÁ KALKULAČKA:
http://www.transbeton.cz/betonova-kalkulacka
BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA ODPADŮ

Adresa

TRANSBETON s.r.o. - betonárna Brno
Vídeňská 120
619 00, Brno
IČ: 255 97 205

Provozní doba

Po-Pá   7-16 hod.
So-Ne-svátky po předchozí domluvě.

Sociální sítě

Kontakt

Telefon +420 724 285 453 (dispeči

Na koho se obrátit

Obchodní a provozní manažer betonárny Brno Ing. Dalibor Janků
+420 602 705 350

Zástupce vedoucího, dispečer Karel Inochovský
+420 602 526 225

Technolog a manažer jakosti Ing. Jiří Loskot
+420 725 827 150

Dispečink
+420 731 627 966


O nás

Společnost TRANSBETON s.r.o. je ryze česká firma a byla založena v roce 2000 zápisem do OR u KS v Brně. Firma se významně podílí dodáváním betonových směsí v Brně, v Hustopečích, v Mikulově, ve Znojmě a v Přerově na výstavbách velkých investičních celků jako jsou skladovací haly, logistická centra, čističky odpadních vod (ČOV), na výstavbě bytových a rodinných domů a dalších stavbách, u nichž je beton nedílnou stavební součástí.
TRANSBETON s.r.o. společně s těžební a obchodní společeností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. jsou členy koncernové skupiny ZEPIKO GROUP.

Profesionálním přístupem firmy při výrobě betonu se rozumí důraz na kvalitu certifikovaných betonových směsí, sledování trendů ve stavebnictví a výroba nejnovějších betonových směsí dle receptur, sestavených po odborné konzultaci s externími poradci z akademické půdy VUT v Brně, Fakulta stavební aj.

Konkurenční výhodou firmy TRANSBETON, s.r.o. je její surovinová základna v rámci koncernové skupiny ZEPIKO. Úzká spolupráce s výhradními dodavateli štěrkopísků, firmami ZEPIKO, spol. s r. o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. zajišťují vysoce kvalitní, certifikovaný materiál pro betonářské produkty, které jsou bezkonkurenční nejen co do kvality, ale také ceny. (WWW.ZEPIKO.CZ)

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

PR článek: http://www.transbeton.cz/o-betonu/odborne-clanky-pr-media


Sortiment

 • výroba s distribuce certifikovaných betonových směsí dle ČSN EN 206, ČSN P 73 2404, TKP 18 MD, ČSN EN ISO 9001 a schválení ŘSD ČR
 • současně s výrobou betonu zajišťujeme přepravu betonu domíchávači o objemu 4 - 9 m³ a čerpaní betonu mobilními čerpadly s dosahem až 47 m, dále pak stabilními čerpadly (vhodné např. pro podlahové betony aj.) s dosahem až 70 m
 • lité podlahové potěry (LPP) - cementový samonivelační podlahový beton
 • LiaporBeton - certifikovaný beton z lehkého keramického kameniva
 • cementobetonové kryty (CBK) pro vrchní i spodní vrstvy vozovek, venkovních ploch aj. komunikací
 • barevné architektonické betony
 • samorozlévací betony pro základy (pasy, desky aj.) menších pločných výměr   
 • vodostavební betony, samozhutnitelné betony SCC
 • cementové potěry se zaručeným množstvím cementu, PC, Dmax = 4 mm
 • kamenivo stmelené cementem ( KSC ), mechanicky zpevněné kamenivo ( MZK ), mezerovitý beton (MCB ) 
 • cementové mléko ( CM ), stabilizované podklady (SC), cementová prolívka
 • lehké / lehčené betony, těžké betony, silniční betony
 • cementopopílkové suspenze ( KAPS )
 • malty zdící

http://www.transbeton.cz/produkty-a-sluzby

      BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA ODPADŮ


Doprava a mechanizace

Přeprava betonových směsí je zajištěna vlastními vozy (objem 5 m³ až 9 m³ ) včetně čerpadel betonu s dosahem 28 m až 47 m, halové čerpadlo s dosahem 31 m, přívěsné stabilní čerpadlo s dosahem 75m délky a 25m výšky.
Věžová betonárna typ Stetter V2,0-M nahradila původní horizontální betonárnu typ Stetter M1 - kolaudováno 2008.


Reference

Dodávky lehčeného betonu LiaporBeton - beton z keramického kameniva.

Referenční stavby: BD Slovan, Brno; JAMU Hudebně dramatická laboratoř, Brno; BD Úvoz, Brno; RD Kociánka, Brno.

Kompletní dodávky všech tříd betonů pro bioplynové stanice, průmyslové haly, vodohospodářské stavby a inženýrské sítě.


Kvalita

Firma je certifikována SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI splňující požadavky ČSN EN ISO 9001. STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ pro výrobu transportbetonu určeného pro použití v konstrukcích, pozemních a inženýrských stavbách. Receptury jsou schválené ŘSD ČR. viz odkaz


Certifikace