TRANSBETON s.r.o. – betonárna Brno

TRANSBETON s.r.o. – betonárna Brno


Věžová betonárna s hodinovým výkonem 80 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a zateplením věžového zásobníku kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Betonárna zajišťuje dodávky betonu domíchávači o objemu až 7 m³, čerpání betonu mobilními čerpadly s dosahem až 47 m nebo čerpání betonu stabilními čerpadly.

BETONOVÁ KALKULAČKA:
http://www.transbeton.cz/betonova-kalkulacka


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TRANSBETON s.r.o. – betonárna Brno
Vídeňská 120
619 00, Brno
IČO: 25597205

Kontakt

Telefon: 724 285 453 (objednávky betonu a čerpadel)
E-mail: brno@transbeton.cz
Web: www.transbeton.cz

Sociální sítě:    

Otevírací doba

Po – Pá:  7:00 – 16:00
So, Ne, svátky dle domluvy

O nás

Společnost TRANSBETON s.r.o. je ryze česká firma, která byla založena v roce 2000 zápisem do OR u KS v Brně. Firma se dodávkami betonových směsí významně podílí na výstavbách velkých investičních celků, jakými jsou skladovací haly, logistická centra, čističky odpadních vod (ČOV), na výstavbě bytových a rodinných domů a dalších stavbách, u nichž je beton nedílnou stavební součástí.

Profesionálním přístupem firmy TRANSBETON s.r.o. při výrobě betonu se rozumí důraz na kvalitu certifikovaných betonových směsí, sledování trendů ve stavebnictví a výroba nejnovějších betonových směsí dle receptur, sestavených po odborné konzultaci s externími poradci z Fakulty stavební při VUT v Brně.

Konkurenční výhodou společnosti TRANSBETON s.r.o. je její surovinová základna v rámci koncernové skupiny ZEPIKO GROUP, jíž je členem. Úzká spolupráce s dodavateli štěrkopísků, firmami ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o., zajišťuje vysoce kvalitní, certifikovaný materiál pro betonářské produkty, které jsou bezkonkurenční nejen co do kvality, ale také ceny.

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

Sortiment

TRANSBETON s.r.o. je dodavatelem certifikovaných čerstvých betonů dle norem ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 v platném znění, TKP 18 MD a ČSN EN ISO 9001:2016.

 • Konstrukční betony
  • betony pevnostních tříd C 8/10 až C 45/55 dle norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 v platném znění
 • Cementové malty – potěry
  • pískové cementové potěry dle PN TRANSBETON 73 2400-P206
 • Betony pro průmyslové podlahy
  • betony pevnostních tříd C 16/20 až C 30/37 dle norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 v platném znění
 • Lité podlahové betony LPP
  • betony pevnostních tříd C 16/20 až C 25/30 dle norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 v platném znění
 • Samozhutnitelný beton SCC
  • betony pevnostních tříd C 25/30 až C 35/45 dle norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 v platném znění
 • Samorozlévací beton
  • betony pevnostních tříd C 16/20 až C 25/30 dle norem ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404 v platném znění
 • Architektonický barevný beton
   
 • Mezerovitý drenážní beton
   
 • Vymývaný beton
   
 • Lehký LiaporBeton (LC beton)
   
 • Ostatní speciální betony
  • beton pro bezesparé průmyslové podlahy
  • pěnobeton – výplňový či vyrovnávací beton
  • cementobetonové kryty (CB) pro vrchní i spodní vrstvy vozovek, venkovních ploch a jiných komunikací
  • CURB-KING – beton pro monolitické žlaby dopravních staveb
  • nekonstrukční betony pro dopravní stavby, splňující požadavky TKP 18 MD dle Tab. 18-2N
  • cementové mléko (CM)
  • cementová prolívka (CPR)
  • cementopopílkové suspenze (CPS a KAPS)
  • kamenivo stmelené cementem (KSC)
  • mezerovitý beton (MCB)
  • stabilizace cementem (SC)
  • štěrk zpevněný cementovou maltou (ŠCM)
  • mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)
  • těžké betony
  • zdicí malty

Doprava a mechanizace

Betonárna zajišťuje dodávky betonu domíchávači o objemu až 7 m³, čerpání betonu mobilními čerpadly s dosahem až 47 m nebo čerpání betonu stabilními čerpadly.

Kvalita

TRANSBETON s.r.o. udržuje systém managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.

Betony jsou vyráběny, dopravovány a čerpány dle norem ČSN EN 206+A1:2018, ČSN P 73 2404, ČSN 73 6127-4, ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-2, ČSN 73 6127-1, TKP 18 MD, ČSN EN ISO 9001 a schválení ŘSD ČR.

Viz: https://www.transbeton.cz/dokumenty-ke-stazeni

Certifikáty