TRANSBETON s.r.o. - betonárna Kroměříž

Horizontální betonárna typu Merko HBS 2,0 DKXS s hodinovým výkonem 75 m³ čerstvého betonu, se zakopaným 5komorovým řadovým zásobníkem a cementovým hospodářstvím pro skladování 4 druhů pojiv. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Betonárna zajišťuje dodávky betonu domíchávači včetně čerpání betonu mobilními nebo stabilními čerpadly.

BETONOVÁ KALKULAČKA:
http://www.transbeton.cz/betonova-kalkulacka
BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA ODPADŮ

Adresa

TRANSBETON s.r.o. - betonárna Kroměříž
Kotojedská 2588
767 39, Kroměříž
IČ: 25597205

Provozní doba

Po - Pá:   6:30 - 15:00 hod.
So, Ne, svátky dle domluvy

Sociální sítě

Kontakt

Telefon +420 727 903 033 (dispeči

Na koho se obrátit

Technický vedoucí provozu Pavel Bradáč
+420 737 266 432

Obchodní a provozní manažerka Ivona Sommerová
+420 739 604 786

Technolog a manažer jakosti Tomáš Sebera
+420 601 130 977


O nás

Betonářská společnost TRANSBETON, s.r.o. je ryze česká firma a byla založena v roce 2000 zápisem do OR u KS v Brně. Firma se významně podílí dodáváním betonových směsí v Brně, v Hustopečích, v Mikulově, ve Znojmě a v Přerově na výstavbách velkých investičních celků jako jsou skladovací haly, logistická centra, čističky odpadních vod (ČOV), na výstavbě bytových a rodinných domů a dalších stavbách, u nichž je beton nedílnou stavební součástí.
TRANSBETON s.r.o. společně s těžební a obchodní společeností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. jsou členy koncernové skupiny ZEPIKO GROUP.

Profesionálním přístupem firmy při výrobě betonu se rozumí důraz na kvalitu certifikovaných betonových směsí, sledování trendů ve stavebnictví a výroba nejnovějších betonových směsí dle receptur, sestavených po odborné konzultaci s externími poradci z akademické půdy VUT v Brně, Fakulta stavební aj.

Konkurenční výhodou firmy TRANSBETON, s.r.o. je její surovinová základna v rámci koncernové skupiny ZEPIKO. Úzká spolupráce s výhradními dodavateli štěrkopísků, firmami ZEPIKO, spol. s r. o. a Písek Žabčice spol. s r.o. zajišťují vysoce kvalitní, certifikovaný materiál pro betonářské produkty, které jsou bezkonkurenční nejen co do kvality, ale také ceny. (WWW.ZEPIKO.CZ)
... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH


Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné dle ČSN EN 206-1
 • cementobetonové kryty dle ČSN EN 13877-1 (na vybraných betonárnách) 
 • cementové potěry
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehké betony tepelně izolační na bázi ekostyrenu, perlitu, keramzitu, pěnobetonu
 • směsi stmelené hydraulickými pojivy (dříve S, KSC, VB)
 • mezerovité betony (MCB)
 • betony odolné agresivnímu prostředí 
 • těžké betony stínící záření - barytové (na vybraných betonárnách)
 • cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze
 • SCC, SDC, SHB betony i speciální betony (např. směsi pro stříkané betony)
 • mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM) atd.


Kvalita

Organizace má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikačním orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Všechny betonárny mají certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Vybrané betonárny mají certifikován také systém řízení výroby cementobetonových krytů. Na všechny výrobky jsou v souladu s přílušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem.  viz odkaz


Certifikace