TRANSBETON s.r.o. - betonárna Mikulov

Horizontální betonárna typu Merko HBS 2,0 DKXS s hodinovým výkonem 75 m³ čerstvého betonu, se zakopaným 5komorovým řadovým zásobníkem a cementovým hospodářstvím pro skladování 4 druhů pojiv. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu. Betonárna zajišťuje dodávky betonu domíchávači včetně čerpání betonu mobilními nebo stabilními čerpadly.

BETONOVÁ KALKULAČKA:
http://www.transbeton.cz/betonova-kalkulacka
BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA ODPADŮ

Adresa

TRANSBETON s.r.o. - betonárna Mikulov
Pod nádražím (průmyslová zóna)
692 01, Mikulov
IČ: 25597205

Provozní doba

Po-Pá     7:00 - 15:30
So, Ne, svátky dle domluvy

Sociální sítě

Kontakt

Telefon +420 606 229 209 (dispeči

Na koho se obrátit

Obchodní zástupce, vedoucí provozovny Miroslav Pfeffer
+420 606 640 559

Dispečer Miroslav Pfeffer ml.
+420 606 229 209

Technolog a manažer jakosti Ing. Jiří Loskot
+420 725 827 150


O nás

Betonářská společnost TRANSBETON, s.r.o. je ryze česká firma a byla založena v roce 2000 zápisem do OR u KS v Brně. Firma se významně podílí dodáváním betonových směsí v Brně, v Hustopečích, v Mikulově, ve Znojmě a v Přerově na výstavbách velkých investičních celků jako jsou skladovací haly, logistická centra, čističky odpadních vod (ČOV), na výstavbě bytových a rodinných domů a dalších stavbách, u nichž je beton nedílnou stavební součástí.
TRANSBETON s.r.o. společně s těžební a obchodní společeností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. jsou členy koncernové skupiny ZEPIKO GROUP.

Profesionálním přístupem firmy při výrobě betonu se rozumí důraz na kvalitu certifikovaných betonových směsí, sledování trendů ve stavebnictví a výroba nejnovějších betonových směsí dle receptur, sestavených po odborné konzultaci s externími poradci z akademické půdy VUT v Brně, Fakulta stavební aj.

Konkurenční výhodou firmy TRANSBETON, s.r.o. je její surovinová základna v rámci koncernové skupiny ZEPIKO. Úzká spolupráce s výhradními dodavateli štěrkopísků, firmami ZEPIKO, spol. s r. o. a Písek Žabčice spol. s r.o. zajišťují vysoce kvalitní, certifikovaný materiál pro betonářské produkty, které jsou bezkonkurenční nejen co do kvality, ale také ceny. (WWW.ZEPIKO.CZ)
... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH


Sortiment

 • Výroba s distribuce certifikovaných betonových směsí dle ČSN EN 206-1 (CZ,F.1); (CZ,F.2), normy ČSN EN ISO 9001 a schválení ŘSD ČR
 • beton dle PN TRANSBETON 732400-P206, přeprava betonu, čerpaní betonu
 • lité podlahové potěry (LPP) - cementové samonivelační podlahy
 • LiaporBeton - certifikovaný beton z lehkého keramického kameniva  
 • cementové potěry se zaručeným množstvím cementu, PC, Dmax = 4 mm
 • vodostavební betony, samozhutnitelné betony
 • kamenivo stmelené cementem ( KSC ), mechanicky zpevněné kamenivo ( MZK ), mezerovitý beton (MCB ) 
 • cementové mléko ( CM ), stabilizované podklady (SC), cementová prolívka
 • lehké / lehčené betony, těžké betony, silniční betony
 • cementopopílkové suspenze ( KAPS )
 • malty zdící

      BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA ODPADŮ


Doprava a mechanizace

Přeprava betonových směsí je zajištěna vlastními vozy (objem 5 m³ až 9 m³ ) včetně čerpadel betonu s dosahem 28m až 47m, halové čerpadlo s dosahem 31m, přívěsné čerpadlo s dosahem 75m délky a 25m výšky.


Reference

Dodávky lehčeného betonu LiaporBeton - beton z keramického kameniva.

Referenční stavby: BD Slovan, Brno; JAMU Hudebně dramatická laboratoř, Brno; BD Úvoz, Brno; RD Kociánka, Brno.

Kompletní dodávky všech tříd betonů pro bioplynové stanice, průmyslové haly, vodohospodářské stavby a inženýrské sítě.


Kvalita

Firma je certifikována SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI splňující požadavky ČSN EN ISO 9001. STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ pro výrobu transportbetonu určeného pro použití v konstrukcích, pozemních a inženýrských stavbách. Receptury jsou schválené ŘSD ČR.  viz odkaz


Certifikace