Doprava TŽ, a.s.

Výroba umělého kameniva a zpracování vedlejších produktů (i odpadů)

Adresa

Doprava TŽ, a.s.
Průmyslová 1008
739 61, Třinec - Staré Město
IČ: 25398083

Provozní doba

Kontakt

Telefon 558 534 063
Fax 558 536 607
Email slag@trz.cz

Na koho se obrátit

Výroba a prodej Ing. Romana Dittrichová
558 53 58 52 (Prodej kameniva žel. dopravou, prode

MORAVIA STEEL a.s., Ref. prodeje druhovýroby Ing. Milan Hota
558 537 264 (Prodej granulované vysokopecní strusk

Doprava TŽ, a.s., ředitelka Ing. Pavlína Demelová
558 533 654 , 724 663 141 (prodej kameniva silničn


O nás

Provoz VS - Druhotné suroviny působí v rámci skupiny Třineckých železáren - Moravia Steel jako hlavní zpracovatel vedlejších produktů vznikajících při činnostech subjektů této skupiny. Svoje výrobky a služby nabízí nejen uvnitř skupiny, ale i externím subjektům. Podstatnou částí produkce jsou druhotné suroviny pro další využití v hutním, stavebním a cementářském průmyslu, část produkce nachází využití pro rekultivace a sanace.


Sortiment

Prodej kameniva

 • Umělé hutné kamenivo (UHK, objemová hmotnost v rozmezí 2000 až 3000 kg/m³) je vyráběno ze vzduchem chlazené vysokopecní strusky; po drcení a třídění strusky je získána řada frakcí kameniva, které nachází uplatnění především v silničním stavitelství.
 • Hutní haldové kamenivo (HHK) – je tvořeno směsí těžkého kameniva a hutních sutin. Z uvedených materiálů je magneticky oddělen kov, materiál je drcen na max. zrno 125 mm a expedován nákladními auty nebo vagóny. Expedice je pod trvalou kontrolou ekologické nezávadnosti a přináší společnosti cennou náhradu přírodních kameniv.
 • Litá konvertorová struska (LKS)
 • VYRÁBĚNÉ FRAKCE KAMENIVA: NÁZEV od/do
  • UHK směs 0/8, 0/32, 0/63
  • UHK hrubé 8/16, 16/32, 32/63
  • UHK nedrcená směs 0/125
  • HHK směs 0/125
  • LKS 0/8, LKS 8/11, LKS 11/22
 • Fe korekce (železitá korekce) – surovina je vyráběna z jemných konvertorových kalů a dalších vhodných příměsí. Je používána pro svůj vysoký obsah oxidů železa především v cementárnách při výrobě slínku.
 • Granulovaná vysokopecní struska - vyrábí se prudkým ochlazením tekuté vysokopecní strusky značným množstvím vody. Je prodávána především výrobcům cementů, betonů a maltovin, kteří v ní, po jejím jemném semletí, nacházejí vynikající surovinu pro své výrobky.

 


Doprava a mechanizace

Vozový park společnosti Doprava TŽ, a.s. v současnosti čítá 54 motorových vozidel a 20 přípojných vozidel.

Přepravujeme:

 

 • sypké substráty (do objemu 32 m3 a hmotnosti 31 t),

 • kusové náklady (do délky 13,6 m a hmotnosti 27 t),

 • palety (do 36 ks a hmotnosti 27 t),

 • odpady.

Vozový park :

 • Tatra,

 • MAN,

 • Liaz – TEDOM,

 • Mitsubishi Fuso,

 • Renault,

 • Avia,

 • Ford,

 • Zetor.

Rozdělení vozového parku podle použití :


Reference

Referenční materiál

 

Reference od zákazníků:

 


Kvalita

Certifikáty systémů řízení výroby kameniva, výrobkové certifikáty pro Fe korekci a granulovanou vysokopecní strusku, vydané TZÚS Praha . Kamenivo kvalitativně splňuje technické požadavky na výrobky podle prohlášení o shodě ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ číslo VS/PS/05/11 dle technických předpisů ČSN EN 12620 a 13043. Prohlášení o shodě - klikněte zde .


Certifikace