UNIGEO a.s. (Divize SANEKO)

Sanace staveb, skalních objektů, sesuvů, geotechnika, modernizace železničních tratí, výstavba protihlukových stěn, zakládání staveb, laboratorní činnost, vodohospodářské stavby

Adresa

UNIGEO a.s. (Divize SANEKO)
Místecká 329/258
720 00, Ostrava - Hrabová
IČ: 451 92 260

Provozní doba

Kontakt

Telefon 596 706 204

Na koho se obrátit

Ředitel divize Ing. Ján Bubrín
596 706 204

Marketing a příprava výroby, zástupce ředitele divize Ing. Martin Galvánek
596 706 260


O nás

Společnost založena v roce 1951, podniká v širokém rozsahu činností koncentrovaných do těchto oborů: geologie a geologický průzkum, těžba ložisek nerostných surovin, ochrana životního prostředí, vrtné práce, laboratoř mechaniky zemin, analytická a ekologická laboratoř, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, geotechnické a stavební práce.


Sortiment

UNIGEO a.s., Divize SANEKO provádí :

 


Reference

viz odkaz


Certifikace