Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.


Akreditovaná zkušební laboratoř č.1115


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.
Jiřího Potůčka 115
530 09, Pardubice - Trnová
IČO: 25281364

O nás

Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. navazuje na dlouholeté zkušenosti se zaváděním KSŘJ u bývalého národního podniku Pozemní stavby Pardubice. Zkušební laboratoř dnešního ÚSZ byla dříve součástí OŘKJ, který po stránce legislativní a organizační zajišťoval realizaci systému jakosti u národního podniku Pozemní stavby Pardubice, především laboratorní a polní zkoušky betonu a měření zhutnění násypů. Zkušební laboratoř č.1115 Ústavu stavebního zkušebnictví jakosti a technologie se sídlem v Pardubicích - Černá za Bory byla akreditována ke zkušební činnosti v rozsahu zkoušek příručky jakosti ze dne 25.10.1995, číslo akreditačního listu 107/1995. Základním zaměřením laboratoře jsou zkoušky betonu a měření zhutnění zemních konstrukcí. V lednu až březnu 1996 došlo k postupné redislokaci zkušební laboratoře a centrálního pracoviště ÚSZ do nových prostor v Pardubicích - Trnové. Činnost akreditované zkušební laboratoře byla zahájena slavnostním otevřením dne 20.3.1996 - číslo nového akreditačního listu 120/1996. Od 1.2. 1998 byla zahájena činnost samostatné zkušebny jako společnosti s ručením omezeným ve stejném rozsahu a ve stejném prostorách - číslo akreditačního listu 081/1998. Naše laboratoř funguje jako zkušebna stavebních hmot, především betonu, v polní sekci jsou nejrozšířenějšími především hutnící zkoušky zemních konstrukcí.

V roce 2000 došlo k další významné změně, když byl rozšířen počet akreditovaných zkoušek a byly provedeny změny zkušebních postupů dle požadavků nových harmonizovaných norem - číslo akreditačního listu 198/2000.

Sortiment

  • příprava k certifikaci systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001/2001
  • hodnocení jakosti produkce výroby a metrologické zajištění výroby
  • mechanické, fyzikální a chemické zkoušky stavební hmot, polotovarů, výrobků, konstrukcí a finálních staveb
  • zkoušky zemních konstrukcí a násypů (metody mechanické a radiační, zatěžovací zkoušky)
  • návrhy a ověření receptur pro výrobu klasických, speciálních, lehčených; betonových směsí a malt - stavebně technické průzkumy konstrukcí a budov
  • průzkumové technické, technologické a výrobní zajištění speciálních statických sanací
  • technické, technologické a zkušební zajištění provádění ekologických skládek
  • poradenská posudková expertní a školící činnost, znalecké posudky v oblasti stavebnictví a stavebního zkušebnictví

 

Kvalita

Certifikáty - viz odkaz

Certifikáty

Na koho se obrátit

Jednatel
Ing. Miroslav Novotný
603 803 231
Jednatel
Pavel Sláma
728 862 797


Zařazení do kategorií