VERTICO, s.r.o.

Sanace skal a svahů, dynamické bariéry a záchytné ploty, rekonstrukce mostů a zdí, vrtné práce a kotevní práce, injektáže, sanace betonových a kamenných konstrukcí, stříkaný beton, bezpečnostní záchytné sítě

Adresa

VERTICO, s.r.o.
Prokopa Holého 113/20
405 02, Děčín IV - Podmokly
IČ: 27296148

Provozní doba

Sociální sítě

Kontakt

Telefon +420 774 690 385

Na koho se obrátit

Ředitel společnosti Václav Šavr
774 690 383

Výrobní ředitel Kamil Petříček
774 690 384

Obchodní ředitel Ing. Pavel Martínek
774 690 385


O nás

Společnost VERTICO, s.r.o., vznikla v roce 2006.

Hlavní činností firmy jsou od jejího založení stavební práce v oblasti statického zajišťování skalních masivů, svahů a zdí. V těchto oblastech se opíráme o bohaté, dlouholeté zkušenosti z předchozí stavební činnosti, kdy můžeme představit celou řadu projektů, které byly realizovány ke spokojenosti našich zákazníků.

Řešení, které v této oblasti nabízíme je komplexní, od technické a konzultační činnosti, přes zpracování geotechnických posudků a projektové dokumentace až po samotnou realizaci.

V současné době má firma sídlo v Ústí nad Labem a provozovnu v Děčíně, kde má umístěno také vlastní skladové zázemí, technické a materiální vybavení a veškerou mechanizaci potřebnou k realizaci zakázek.

Firma dbá na prvotřídní kvalitu provedených prací, splnění stanovených termínů a tím i spokojenost klientů. O kvalitě prací svědčí nárůst obratu firmy v posledních letech, rozšíření řad klientů a kladné reference.

Více o naší společnosti včetně přehledu našich vybraných referenčních staveb  najdete na internetových stránkách www.vertico.cz


Sortiment

 • Sanace skalních masivů a svahů,
 • Dynamické bariéry a záchytné ploty,
 • Rekonstrukce mostních objektů,
 • Rekonstrukce zdí,
 • Vrtné a kotevní práce,
 • Injektáže,
 • Stříkaný beton,
 • Tryskání konstrukcí,
 • Rozpojování hornin a betonů technologií DARDA klínu,
 • Sanace betonových a zděných konstrukcí,
 • Bezpečnostní záchytné sítě,
 • Odstraňování vegetace a vzrostlých stromů v nepřístupných podmínkách;

 


Reference

Zajištění skalních masivů, zářezů a svahů

Vrtné práce, injektáže

Bourací práce speciální technikou

Závěsné lávky a lanovky

Realizace a opravy opěrných zdí

Sanace betonových konstrukcí

Ostatní výškové práce

Rekonstrukce mostů a propustků

Právě realizujeme


Kvalita

Firma má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení v souladu s požadavky norem pro QMS, EMS a OHSAS a je držitelem certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008


Certifikace


Technologie: