Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o.

Nabízíme písek a štěrkopísek pro stavební účely a zeminu vhodnou k terénním úpravám z naší nově otevřené Pískovny v Moravském Písku.

Adresa

Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01, Veselí nad Moravou
IČ: 262 29 455

Provozní doba

Otevírací doba pískovny je:

    Po-Pá    7:00 až 16:00 hod.

Kontakt

Telefon 518 322 685

Na koho se obrátit

Expedice Jaroslav Míka
737 273 267

Vedoucí provozovny Pavel Krakovský
603 290 213


O nás

V případě písků žlutohnědé barvy se jedná o rovnoměrně jemnozrnnou netříděnou surovinu v zrnitostním rozpětí 0/4mm s převahou zrn velikosti pod 1-2mm, vhodnou do malt na zdění, na zásypy a podsypy. Přítomnost humusovitého podílu u odebraných vzorků zjištěna nebyla.
U šedomodrých štěrkopísků se jedná o surovinu v zrnitostním rozpětí 0/22mm s převládající frakcí 0/4mm, se zastoupením frakcí 4/8 i 8/16mm. Nabízenou zeminou je hlinito-písčité nadloží vlastního ložiska.


Sortiment

- Písek kopaný 0/4
- Štěrkopísek 0/22
- Zemina vhodná k terénním úpravám

 


Kvalita

Rozbor provedený akreditovanou laboratoří naleznete zde:


Certifikace