Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Teplice - obalovna Chabařovice

OBALOVNA MT - 160 TELTOMAT
Pokládka asfaltových povrchů a další aplikace asfaltových produktů je neoddělitelnou součásti většiny realizovaných stavebných projektů. Dodávky asfaltových materiálů zajišťuje středisko Chabařovice.

Adresa

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Teplice - obalovna Chabařovice
Stavební dvůr MILADA
403 17, Chabařovice
IČ: 402 33 308

Provozní doba

Kontakt

Telefon 417 941 111
Fax 417 533 255
Email info@vhs.cz

Na koho se obrátit

Vedoucí obalovny Vladimír Klíma
475 225 376 , 602 351 230


O nás

Vodohospodářské stavby byly založeny v šedesátých letech. V roce 1993 se vlastníkem státního podniku stává SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, která převzala kompletní výrobní program. Společnost je připravena realizovat stavby na území celé ČR. Stálým nosným programem je výstavba inženýrských sítí, ekologických staveb a komunikací. Výrobní kapacity jsou rozmístěny v hlavním sídle v Teplicích a v divizích Ústí nad Labem, Liberec, Plzeň, Most a Chomutov. Dočasná střediska vznikají vždy v místě realizované stavby. Společnost je vybavena na technologie související s výstavbou uvedených druhů staveb a má dostatečnou kapacitu ve výkonných mechanizačních, dopravních a zdvihacích prostředcích vč. speciálních strojů (protlaky do prům. 2200 mm). Stavební práce se provádí dle ČSN EN ISO 9002. Součástí systému řízení jakosti je již řadu let značka CZECH MADE. V podniku úspěšně pracuje AKREDITOVANÁ LABORATOŘ. Vedení společnosti preferuje zkvalitnění tradičních a zavádění nových technologií, i odborný růst svých 450 zaměstnanců. Roční hodnota stavebních prací se v posledních letech pohybuje okolo 1 miliardy Kč.


Sortiment

  • obalované kamenivo OKH
  • asfaltové betony ABVH, ABS, ABJ
  • mastixové směsi AKMS, AKMJ
  • směsi s modofikovanými asfalty

 

- PRODEJ OBALOVANÝCH SMĚSÍ JEDNOTLIVÝM ZÁKAZNÍKŮM

- POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ FINIŠERY F 11 A F16  (min. šíře komunikace 280 cm)


Doprava a mechanizace

Finišer F11, F16
Válec VSH 102, HAMM
Malý válec DYNAPAC


Kvalita

Systém řízení výroby asfaltových směsí v obalovně Teltomat Chabařovice je certifikován dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. certifikačním orgánem Výzkumným ústavem pozemních staveb. Kvalita vyrobených asfaltových směsí je pak pravidelně kontrolována odebíráním vzorků a jejich rozborem.

Certifikáty, Osvědčení, atd.


Certifikace