Vltavské štěrkopísky s.r.o. - pískovna Zálezlice (mokrá těžba)

Vltavské štěrkopísky s.r.o. - pískovna Zálezlice (mokrá těžba)

Surovina : štěrkopísek


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Vltavské štěrkopísky s.r.o. - pískovna Zálezlice (mokrá těžba)

277 43, Chlumín
IČO: 49822381

Otevírací doba

prosinec - březen    6:00 – 15:00
duben - listopad  5:00 – 15:30

O nás

Vltavské štěrkopísky s.r.o.- dceřiná společnost firem Českomoravský štěrk, a.s., člen skupiny HeidelbergCementGroup a KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., člen skupiny Alas International Group

Surovina je dobývána plovoucím bagrem z vody v úrovni jednoho těžebního řezu.
Výrobky jsou použitelné do betonu, žb, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, posypů apod., do podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další použití.

Sortiment

  • 0/1 B
  • 0/4 B
  • 4/8 B
  • 8/16 B
  • 11/22 B
  • 0/8 MN
  • zásypový materiál

Doprava a mechanizace

silnice

Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392-CPD-036

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel a obchodní zástupce
Dušan Honke
602 704 972


Skupina