Ytong Lambda YQ – dokonalý stavební materiál

Admin 06.04.2016

Zateplování není jedinou cestou k nízkoenergetickému či pasivnímu bydlení. Systém Ytong jde cestou jednovrstvého zdění, které má řadu výhod, zejména rychlost a jednoduchost výstavby a odstranění rizik, která nastávají při kontaktu zdiva a zateplení.

Zároveň se však zpřísňují normy energetické náročnosti budov. Proto Ytong nyní inovoval svou osvědčenou řadu  tepelněizolačních tvárnic, určenou pro jednovrstvé zdění, a na trh přichází nová Lambda YQ . Představuje optimální kombinaci nejdůležitějších vlastností pórobetonu. Tato nová tvárnice dosahuje pevnosti v tlaku P2 (min. 2 MPa) a současně vyniká nízkou objemovou hmotností 300 kg/m³.

Je tedy o více než ¼ lehčí než stávající Lambda + tloušťky 450 mm.

 

Lambda YQ - ekologicky a ekonomicky

Pro úsporný provoz a výstavbu nízkoenergetických i pasivních domů je však zásadní zejména nízký součinitel tepelné vodivosti - 0,077 W/(m. K). Díky těmto vlastnostem se Lambda YQ stává materiálem budoucnosti a její tepelněizolační vlastnosti plně vyhovují i novým tepelně technickým normám. Představuje tak nadčasové řešení pro bydlení ve 21. století i bez dodatečného zateplení. Svou lehkostí přináší další zjednodušení práce při výstavbě, což jistě ocení i mnoho stavebníků svépomocí. Lambda YQ si stále zachovává stejné přírodní složení, jaké známe u Ytongu. Je tedy materiálem ekologickým a takřka s neomezenou životností.

  

Systémové řešení stěny

Pro Ytong je typické systémové řešení, proto spolu s Lambdou YQ uvádí další novinky, tepelněizolační zakládací maltu, speciální lehčenou tepelněizolační omítku, výztužnou tkaninu Ytong a U profily YQ. Zakládací malta účinně zabrání vzniku tepelných mostů mezi základovou deskou a zdivem. Omítka zajistí ochranu stěny i při dlouhodobém střídání teplot a vlhkostních poměrů a nabízí pětinásobně lepší tepelnou izolaci oproti běžné lepicí maltě. Společně s výztužnou tkaninou Ytong tak vytváří perfektní povrch bez prasklin pro dlouhou životnost stěny. Pomocí U profilů YQ je pak možné zhotovit překlady až do světlosti 4 000 mm. Díky provázanosti všech těchto prvků je s Ytongem možné stavět celou stěnu tak, že je minimalizováno riziko tepelných mostů při zachování difúzních vlastností materiálu. To znamená, že dům "dýchá" a reguluje vlhkost na optimální úroveň.