ZAPA beton a.s. - Akreditovaná laboratoř

Dne 30.9.2004 bylo vydáno osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř naší společnosti.

Toto osvědčení vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025 a po zjištění, že zkušební laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti uvedené v rozsahu předmětu akreditace.

Adresa

ZAPA beton a.s. - Akreditovaná laboratoř
Vídeňská 495
142 00, Praha 4 - Písnice
IČ: 25137026

Provozní doba

Kontakt

Telefon 244 911 134
Fax 244 910 956

Na koho se obrátit

Technický vedoucí Ing. Jan Handl
724 261 829


O nás

Společnost ZAPA beton patří mezi přední výrobce betonu. Od roku 1991, kdy byla jako jedna z prvních soukromých společností na výrobu betonových směsí v České republice založena, se velmi progresivně rozvíjí. Z počátku působila pouze na území Prahy, od roku 1994 začala postupně rozšiřovat svou činnost i do ostatních regionů. V současné době provozuje na území České republiky více než 50 betonáren, 2 drtírny, 2 lomech a 4 štěrkovnách. V roce 2001 rozšířila ZAPA beton své aktivity na území Slovenska, kde provozuje 15 betonáren a 2 štěrkovny.


Sortiment

  • Akreditovaná laboratoř č.1439. Provádí zkoušky čerstvého i ztvrdlého betonu .