Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, Šonov 340, 549 71 Šonov

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, Šonov 340,  549 71  Šonov


Kamenolom Rožmitál


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova, Šonov 340, 549 71 Šonov
Rožmitál
550 01, Broumov
IČO: 47452901

Kontakt

Telefon: 491 523 922
Fax: 491 523 922
E-mail: lom.rozmital@atlas.cz

Otevírací doba

V pracovní dny 6 až 14 hodin.

O nás

Zemědělské družstvo Šonov u Broumova založili v roce 1992 restituenti, kterým byl vrácen majetek ze státního statku.
Zemědělské družstvo provozuje mimo zemědělskou prvovýrobu a dopravu i lom Rožmitál. Lom je v provozu od roku 1967 a vyrábí lomový kámen, štěrkodrtě a hrubé drcené a tříděné kamenivo.
Lom najdete 8 km za Broumovem na horním konci obce Rožmitál.

Sortiment

ODBĚR KAMENIVA JE NUTNÉ TELEFONICKY OBJEDNAT - 491 523 922,  602 328 222 nebo 606 795 729 - 6:00-14:00 hod

 

 

  1 tunu bez DPH

Lomový kámen tříděný

Lomový kámen - gabiony

 310

 350

Makadam 63/125

 300

Štěrk 32/63

Štěrk 22/45

 280

 270

Drť 16/32

 300

Drť 8/16

 290

PDK  0/4, 0/8

 250, 300

Štěrkodrť 0/32

 250

Štěrkodrť 0/63

 250

Drť   2/8

 

 370

 

 

 

 

 

Doprava a mechanizace

Na požádání zajistíme dopravu kameniva.


Ceník dopravy lomu Rožmitál (bez DPH)

 

T815 solo tonáž 12,8 t 34,- Kč /1 km
T815 souprava tonáž 25 38,- Kč /1 km
1/4hod čekání, nakládání a skládání   60,- Kč

 

 

Kvalita

Těžená hornina křemenný porfyr a melafyr je zkoušen dle Vyhl.307/2002 o radiační ochraně.
Lomový kámen tříděný odpovídá ČSN 72 1800 a 72 1860.
Hrubé drcené kamenivo a štěrkodrtě zkoušené dle platných ČSN EN 13242.  Frakce 8/16 16/32 32/63 63/125 0/8 0/32 0/63
 
Na kamenivo vydáno prohlášení o shodě.
Na kamenivo mimo normu vydáno prohlášení výrobce.

Certifikáty