ZEMAN, s.r.o.

Betonárna typ EMS 1000 s hodinovým výkonem   40-50 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je kompletně zakryta a poskytuje možnost ohřevu záměsové vody. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

ZEMAN, s.r.o.
Bernartice čp. 63
257 65, pošta Čechtice
IČ: 616 81 032

Provozní doba

Kontakt

Telefon 317 856 808
Mobil 603 221 714

Na koho se obrátit

Obchodník Jindřich Zeman
317 856 808

Technolog Jiří Zeman
603 112 015 , 317 856 808


O nás

Společnost ZEMAN, s.r.o. se zabývá  výrobou betonových směsí a jejich dopravou, kovářskou a zámečnickou výrobou.


Sortiment

  • Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206
  • Potěry řady P200 - P400
  • Vodostavební betony
  • Betony odolné agresivnímu prostředí

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

  • 1× MIX 6 m³ (Autodomíchávač 6 m³ na podvozku Tatra 815 Stasis)
  • 1× Sklápěč 1,5 m³ (Avia 31N)
  • 1× Sklápěč 6 m³ (T815)

Čerpadla betonu

  • smluvní čerpání betonu


Betonárna je horizontálního uspořádání s mísícím jádrem ELBA EMS 1000D o objemu 1 m³. Řadové zásobníky na čtyři frakce kameniva jsou doplňovány ze skládek kolovým nakladačem. Betonárna je vybavena dvěma sily na cement a čtyřmi čerpadly tekutých přísad, které jsou dávkovány váhově.


Kvalita

Celá společnost včetně betonárny má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 190/2002 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
Beton a vstupní materiály jsou zkoušeny v nezávislých a akreditovaných zkušebnách VUT Brno.


Certifikace