ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Novosedly / skládka inertních odpadů, úložiště /

PÍSKOVNA NOVOSEDLY /SKLÁDKA/- těžba štěrkopísku (4 etážová-jámová pískovna, lokalita: u obce Novosedly, 10km Z od města Mikulov), zemní práce, rekultivace, ukládka inertních odpadů.


BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA ODPADŮ

Adresa

ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Novosedly / skládka inertních odpadů, úložiště /
691 82, Novosedly na Moravě
IČ: 46971360

Provozní doba

PO-PÁ, SO, NE a svátky - po předchozí domluvě

Kontakt

Telefon 606 721 503

Na koho se obrátit

Obchodní zástupce, vedoucí pískovny Vojtěch Liška
mobil: 606 721 503

Závodní lomu, geolog RNDr. Milan Plch
541 242 598


O nás

ZEPIKO spol. s r.o. je ryze česká těžební a obchodní společnost založená v roce 1992 a provozuje 5 pískoven (Oblekovice, Žabčice, Krčmaň, Novosedly, Orlovice). Mezi nabízený sortiment materiálů a služeb patří vysoce kvalitní betonářské kamenivo, písek, štěrk, štěrkopísek, zásypový materiál, kamenivo, ukládka inertních odpadů, zemní práce, rekultivace, meliorace, nákladní autodoprava.
V rámci pískoven Žabčice, Oblekovice, Novosedly a Orlovice je k dispozici mj. ukládka interních odpadů (zemina, stavení suť, beton, kamenivo aj.)

Sesterskou společností firmy ZEPIKO spol. s r.o. je mj. TRANSBETON s.r.o. - výroba certifikovaných betonových směsí dle ČSN EN 206-1 Z3 (CZ,F.1); (CZ,F.2), normy ČSN EN ISO 9001 a schválení ŘSD ČR včetně dopravy a čerpání betonu. Firma TRANSBETON s.r.o. vlastní tyto betonárny : Brno - Vídeňská 120, Hustopeče - Bratislavská 22, Mikulov - Pod nádražím, Znojmo - Uhelná, Přerov - Tovačovská. Doprava je zajištěna mixy o objemu 5 - 9m3, čerpání betonu až do vzdálenosti 47m.

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH
 


Sortiment

Druh ukládaného materiálu dle Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství Č.j. JMK 49410/2009 OŽP/Šu. :

 • zemina, hlušina nebo upravený odpad charakteru stavebního v souladu s ust. §12 odst.3 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a §14 odst.1 zák.č.185/2001Sb., o odpadech
 • 17 01 01 Beton
 • 17 01 02 Cihly
 • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
 • 17 01 07 Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
 • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 • 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

 

Těžba - čtyř etážová jámová pískovna

 • frakce neprané
  • 0/63
 • UKLÁDKA INERTNÍCH ODPADŮ

BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA

 


Kvalita


Certifikace


Další informace o našich betonárnách najdete na doméně www.transbeton.cz .