ZETKA Strážník a.s.

ZETKA Strážník a.s.


Kamenolom Studenec


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ZETKA Strážník a.s.

512 33, Studenec
IČO: 25945084

Otevírací doba

Výdej:  po - čt:     6.30 - 14.00
              pá:           6.30 - 11.45

Prodej propadu je do odvolání omezen, odběr je třeba předem domluvit na expedici, tel. 601 555 213, 481 596 183

Ve dnech 28.10.2021 až 1.11. 2021 včetně bude lom uzavřen kvůli čerpání dovolené a provádění odstřelu

O nás

ZETKA Strážník a.s. je firma provozující zemědělskou výrobu. V rámci nezemědělské činnosti provozuje lom v obci Studenec, okres Semily .

Sortiment

Upozornění. Po kvalitativní stránce se jedná o kamenivo nižší kvality vyrobené ze směsi hornin s obsahem pyroklastik a mandlovců které se vyznačují vysokou nasákavostí a nízkou marazuvzdorností. Kamenivo není certifikované, těžební organizace nevystavuje prohlášení o shodě. Užití kameniva pro jednotlivé účely je zcela na zodpovědnosti odběratele.

V období 6.12.2021 až 31.1.2022 bude lom uzavřen z důvodu dosažení povolené úrovně těžby a provádění oprav technologie. Pokud počasí dovolí bude prodej zahájen 1.2.2022

 • Prodávané frakce:
  • štěrkodrť 0/63 ............................. 149,- Kč/t
  • štěrkodrť výběr............................ 211,- Kč/t*
  • lomový kámen netříděný ....118,- Kč/t
  • lomový kámen výběr ..............191,- Kč/t*
  • propad z odhliňovače ............78,- Kč/t
  •  
  • Od 1.7.2021 platí následující upravené ceny: 
  • štěrkodrť 0/63 ............................. 156,- Kč/t
  • štěrkodrť výběr............................ 222,- Kč/t*
  • lomový kámen netříděný ....124,- Kč/t
  • lomový kámen výběr ..............201,- Kč/t*
  • propad z odhliňovače ............82,- Kč/t,
  • Prodej propadu je do odvolání omezen , odběr je třeba předem domluvit na expedici, tel. 601 555 213, 481 596 183
   * frakce nejsou běžně k dispozici, odběr je nutno předem dohodnout

Uvedené ceny jsou bez DPH a v paritě A3 - loco lom s nakládkou na vozidlo zákazníka.

Doprava a mechanizace

Firma není schopna poskytnout dopravu, možno ale kontaktovat pana

Miloše Bartoně, tel.: 728 457 566

Václava Stránského, tel.: 602 332 114

Firmu DS Logistic s.r.o.:

Josef Chuchlík (jednatel) - tel. 602 477 987 , E-mail: chuchlik@dslogistic.cz
Zdeněk Kopecký (jednatel) - tel.  606 682 152 , E-mail: kopecky@dslogistic.cz


Bagr DH 421, čelní nakladač Hitachi 220, čelní nakladač DOOSAN DL 350, drticí a třídící linka

Kvalita

Kamenivo není certifikované, těžební organizacenevystavuje prohlášení o shodě. Užití kameniva pro jednotlivé účely je zcela na zodpovědnosti odběratele

Protokol o zkouškách kameniva z roku 2019 je ke stažení zde 

Protokol je také možno vyžádat na adrese reditel@zetkastraznik.cz , lom.zetka@seznam.cz

Certifikáty

Obchodní podmínky dodávek kameniva jsou ke stažení zde (PDF) .