Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

Oznámený subjekt č. 1392

Autorizovaná osoba č. 218

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1046

Certifikační orgán na výrobky č. 3045

Adresa

Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675
508 01, Hořice
IČ: 648 28 042

Provozní doba

Pondělí až pátek  od 7:00 do 15:30 hod.

V případě potřeby dle dohody.

Kontakt

Telefon 493 623 478
Mobil 604 747 968
Email ao@zkk.cz

Na koho se obrátit

Zástupce vedoucího laboratoře Jaroslava Soukupová
493 620 258 , mobil 724 849 838

Vedoucí laboratoře Ing. Miroslav Hörbe ml.
493 623 478 , mobil 603 595 923


O nás

Laboratoř vznikla privatizací z původní laboratoře ČMPK Hradec Králové, která se od šedesátých let zabývala zkoušením vlastností přírodního a umělého kamene. Je jednou z částí firmy, která sídlí v prostorách Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích.


Sortiment

Laboratoř je schopna zkoušet téměř kompletní výčet vlastností přírodního a umělého kamene, kameniva a drobných betonových výrobků podle 67 akreditovaných zkušebních metod a dalších tradičních nebo původních zkušebních metod.

 

- Zkušební laboratoř
- Certifikační orgán na výrobky
- Certifikační orgán systému managementu kvality
- Dokumenty ke stažení
 


Doprava a mechanizace

Laboratoř je vybavena nejmodernějšími zkušebními zařízeními a přístoji, potřebnými ke zkoušení vlastností kamene a kameniva podle evropských norem.


Kvalita

Laboratoř je akreditována Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025.


Certifikace


Dokumenty :

Aktuální informace k nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Pracovní úplné znění zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky – účinné od 1. 7. 2013

Prohlášení o vlastnostech

Frequently Asked Questions on the Construction Products Regulation (CPR)