ZOD Brniště a.s. - Velký Grunov

štěrkopísek

Adresa

ZOD Brniště a.s. - Velký Grunov
Pískovna Velký Grunov
471 29, Brniště
IČ: 001 19 407

Provozní doba

Pracovní doba po celý rok:

   6:00 až 14:30 hod.

Kontakt

Telefon 487 850 132
Fax 487 850 135
Mobil 736 752 470

Na koho se obrátit

Obchodník Milan Lalák
736 752 488


O nás

Hlavní činností ZOD Brniště a.s. je zemědělská výroba. Mimo této činnosti provozujeme těžbu štěrkopísku. Dobývání se provádí suchou cestou, pomocí nakladače.


Sortiment

  • tříděný písek, frakce 0-4 (pro omítky)
  • kopaný písek (pro malty a betony, podsypový materiál)

Písek je použitelný do betonu, prefabrikovaných dílců, omítky, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu.

Splňuje požadavky ČSN 721512 pro stavební účely.