ZOD Zálabí, a.s. - pískovna Veltruby

Těžba štěrkopísku, zámková dlažba, autodoprava


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ZOD Zálabí, a.s. - pískovna Veltruby
Na Františku 358
280 02, Ovčáry
IČO: 62410580

Sortiment

štěrkopísek frakce 0/4 dle EN 12620 kamenivo do betonu

                                                  EN 13139 kamenivo pro malty

                                                  EN 1343   kameniva pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy komunikací

                                                  EN 13242 kamenivo pro nestmelené směsi, smelené h. pojivy pro inženýrské stavby 
                                                                    a pozemní komunikace     

Certifikáty

Na koho se obrátit

Výrobní ředitel
Ing. Radek Podroužek
602 259 719
Vedoucí pískovny
Stanislav Kottnauer
602 251 908


Zařazení do kategorií