ŽPSV s.r.o., provoz Běstovice

ŽPSV s.r.o., provoz Běstovice

Provoz Běstovice je organizačně podřízen vzhledem ke své velikosti a charakteru výroby závodu Litice. Tradice tohoto provozu spočívá ve výrobě vibrolisovaného zboží pro železniční a silniční stavby (příkopové tvárnice, prvky nástupišť) a výrobě drobných prefabrikátů pro železniční značkování, dnes často s využitím technologie SCC. Celkový program je ovšem podstatně bohatší a zahrnuje v sobě celou řadu dalších prefabrikátů (prefabrikáty pro drátovody, odvodňovací žlaby, panely, svahovky, krabicové díly, atd.).

Vzhledem ke svému umístění a úrovni okolní konkurence má v tomto provoze význam i prodej transportbetonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ŽPSV s.r.o., provoz Běstovice
Běstovice 119
565 01, Choceň
IČO: 06298362

Kontakt

Telefon: 465 385 410-412
Fax: 465 471 635
E-mail: info@be.zpsv.cz
Web: www.zpsv.cz

O nás

ŽPSV s.r.o. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s více jak šedesátiletou tradicí na trhu stavebních výrobků, materiálů i služeb s působností v České republice a prostřednictvím svých dceřiných společností též na Slovensku a v Bulharsku. Je tradičním úspěšným dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví s prioritním zaměřením na dopravní (železniční i silniční) stavby, významná část produkce je ale směřována též do pozemních staveb, inženýrských staveb, bytových staveb, ekologických staveb a rovněž do celého stavebnictví. Postupem let se značně rozšířil nabízený sortiment výrobků i služeb.

Sortiment

 • Prefabrikáty pro železniční značkování
  • námezníky, hektometrovníky
  • kilometrovníky, betonové základy
  • úložné bloky U 65, 85 a 95
   • Prefabrikáty pro drátovody – kabelové žlaby a poklopy
   • Ostatní prefabrikáty pro dopravní stavby – revizní nástavce k šachtám
   • Příkopové a meliorační tvárnice
   • Ostatní prefabrikáty pro komunální stavby – polovegetační tvárnice
   • Segmenty štol
   • Závaží pro napínání el. sítí
   • Ostatní prefabrikáty pro energetiku – základová deska pod trafokiosky
   • Ostatní tvárnice a tvarovky
   • Ostatní prefabrikáty – bokovnice
   • Stropní nosníky HF

Katalog betonových výrobků

Reference

 • I. Koridor – uzel Děčín, Praha Bubeneč-Kralupy nad Vltavou, Kolín-Přelouč, Ústí nad Orlicí-Česká Třebová –drobná betonářská výroba a prefabrikace
 • II. Koridor – Hranice-Studénka, Studénka-Ostrava, uzel Bohumín - drobná betonářská výroba a prefabrikace
 • III. Koridor – Přerov-Olomouc, Olomouc-Červenka, Červenka-Zábřeh na Moravě, Zábřeh na Moravě-Krasíkov, Krasíkov-Česká Třebová - drobná betonářská výroba a prefabrikace

viz odkaz

Kvalita

Certifikáty

Certifikáty