ŽPSV a.s., provoz Běstovice

Provoz Běstovice je organizačně podřízen vzhledem ke své velikosti a charakteru výroby závodu Litice. Tradice tohoto provozu spočívá ve výrobě vibrolisovaného zboží pro železniční a silniční stavby (příkopové tvárnice, prvky nástupišť) a výrobě drobných prefabrikátů pro železniční značkování, dnes často s využitím technologie SCC. Celkový program je ovšem podstatně bohatší a zahrnuje v sobě celou řadu dalších prefabrikátů (prefabrikáty pro drátovody, odvodňovací žlaby, panely, svahovky, krabicové díly, atd.). Vzhledem ke svému umístění a úrovni okolní konkurence má v tomto provoze význam i prodej transportbetonu.

Adresa

ŽPSV a.s., provoz Běstovice
Běstovice 119
565 01, Choceň
IČ: 46346741

Provozní doba

Kontakt

Telefon 465 385 410-412
Fax 465 471 635

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Josef Kočajda
465 385 410


O nás

ŽPSV a.s. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s šedesátiletou tradicí na trhu stavebních výrobků, materiálů i služeb s působností v České republice a prostřednictvím svých dceřiných společností též na Slovensku a v Bulharsku. Je tradičním úspěšným dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví s prioritním zaměřením na dopravní (železniční i silniční) stavby, významná část produkce je ale směřována též do pozemních staveb, podzemních staveb, bytových staveb, ekologických staveb a rovněž do celého stavebnictví. Postupem let se výroba značně diverzifikovala a značně se rozšířil nabízený sortiment výrobků i služeb.


Sortiment

 • Prefabrikáty pro železniční značkování
  • námezníky, hektometrovníky
  • kilometrovníky, betonové základy
  • úložné bloky U 65, 85 a 95
   • Prefabrikáty pro drátovody – kabelové žlaby a poklopy
   • Ostatní prefabrikáty pro dopravní stavby – revizní nástavce k šachtám
   • Příkopové a meliorační tvárnice
   • Ostatní prefabrikáty pro komunální stavby – polovegetační tvárnice
     
   • Segmenty štol
   • Závaží pro napínání el. sítí
   • Ostatní prefabrikáty pro energetiku – základová deska pod trafokiosky
   • Ostatní tvárnice a tvarovky
   • Ostatní prefabrikáty – bokovnice
   • Stropní nosníky HF

Katalog betonových výrobků

  


Reference

 • I. Koridor – uzel Děčín, Praha Bubeneč-Kralupy nad Vltavou, Kolín-Přelouč, Ústí nad Orlicí-Česká Třebová –drobná betonářská výroba a prefabrikace
 • II. Koridor – Hranice-Studénka, Studénka-Ostrava, uzel Bohumín - drobná betonářská výroba a prefabrikace
 • III. Koridor – Přerov-Olomouc, Olomouc-Červenka, Červenka-Zábřeh na Moravě, Zábřeh na Moravě-Krasíkov, Krasíkov-Česká Třebová - drobná betonářská výroba a prefabrikace

viz odkaz


Kvalita

Certifikáty

Prohlášení o shodě


Certifikace