ŽPSV a.s., závod Litice

Tento závod nebyl součástí původní struktury ŽPSV a byl dokoupen teprve v roce 2001. Hlavní částí tohoto závodu je ale vlastní „prefa“. Tento závod má dlouhou tradici výroby předpínaného betonu, jehož byl docela průkopníkem v rámci celé České republiky. Pokud se týká výrobního programu, je tento opět orientován na zakázkovou výrobu (hlavně skeletové konstrukce), výrazný doplněk ovšem tvoří právě předpínané konstrukce (předem i dodatečně), které nacházejí aplikaci u mostních konstrukcí a velkorozponových vazníků. Jelikož společnost ŽPSV nejen vyrábí, ale i montuje výše uvedené konstrukce (skelety, mosty, protihlukové stěny), má za tímto účelem zřízenu i skupinu montáží, která je organizačně začleněna právě do tohoto závodu. Dále závod vyrábí kompletní sortiment rámových propustků, prvky železničních nástupišť a taktéž protihlukové stěny.

Adresa

ŽPSV a.s., závod Litice
Litice nad Orlicí 60
561 86, Záchlumí
IČ: 46346741

Provozní doba

Kontakt

Telefon 469 779 250
Fax 465 629 279

Na koho se obrátit

Ředitel závodu Oldřich Čevora
469 779 232


O nás

ŽPSV a.s. se sídlem v Uherském Ostrohu je firma s šedesátiletou tradicí na trhu stavebních výrobků, materiálů i služeb s působností v České republice a prostřednictvím svých dceřiných společností též na Slovensku a v Bulharsku. Je tradičním úspěšným dodavatelem betonových prefabrikátů pro stavebnictví s prioritním zaměřením na dopravní (železniční i silniční) stavby, významná část produkce je ale směřována též do pozemních staveb, podzemních staveb, bytových staveb, ekologických staveb a rovněž do celého stavebnictví. Postupem let se výroba značně diverzifikovala a značně se rozšířil nabízený sortiment výrobků i služeb.


Sortiment

 • Kolejové vany

 • Zábradlí a svodidla - svodidla

 • Příkopové a meliorační tvárnice – přík. žlaby J

 • Segmenty štol

 • Desky pro autováhy

 • Skelety – základové patky a trámy, průvlaky a ztužidla, sloupy a pilíře

 • Nosné stěnové panely

 • Stropní desky a panely

 • Schodišťové prefabrikáty – podesty a schodiště

 • Prefabrikáty pro mosty – mostní římsy a MK-T nosníky

 • Prefabrikáty pro terénní úpravy – opěrné zdi

 • Prefabrikáty pro montované parovody, teplovody a energokanály

 • Ostatní prefabrikáty pro inženýrské stavby

Katalog betonových výrobků


Reference

 • Mírové náměstí Hlučín – skeletové konstrukce
 • oprava mostu – Královec u Trutnova – mostní nosníky MK-T
 • NSP Nový Jičín – skeletové konstrukce
 • pila Paskov – skeletové konstrukce
 • most - městečko Trnávka – mostní nosníky MK-T
 • most přes Ploučnici – Stružnice – mostní nosníky MK-T
 • stavba Hlubočepy-Barrandov - svodidla
 • bytové domy – ul. Bacherova, Olomouc – skeletové konstrukce
 • D1, Vyškov – Mořice – mostní nosníky MK-T
 • Pavilon F – BVV Brno – skeletová kontrukce
 • D11, Libice - Dobšice - mostní nosníky MK-T
 • Černovické terasy Brno - mostní nosníky MK-T
 • Obchodní centrum Prostějov - skeletové konstrukce
 • Rieter CZ - Hnátice, Žamberk - skeletové konstrukce
 • ACO Přibyslav - skeletové konstrukce
 • Výstavba haly „Blata“ - Blansko - skeletové konstrukce

viz odkaz


Kvalita

Certifikáty

Prohlášení o shodě


Certifikace