Pražská obalovna Herink, s.r.o.

Pražská obalovna Herink, s.r.o.

     
Kompletní sortiment obalovny asfaltových směsí a nová paralelní obalovna na litý asfalt.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Pražská obalovna Herink, s.r.o.
Herink 26
251 01, Říčany u Prahy
IČO: 28888995

O nás

Pražská obalovna Herink, s.r.o. je společným podnikem společností EUROVIA CS a SKANSKA a.s. Účelem společné účasti ve společnosti je efektivní realizace výroby a dodávek obalovaných asfaltových směsí pro každého ze společníků v regionu a prodej směsí externím odběratelům.
Firma se soustřeďuje na výrobu asfaltových směsí a směsí litého asfaltu. Vyráběné asfaltové směsi jsou vhodné pro všechny typy komunikací, mostů či jiných zpevněných ploch s různým typem zatížení. Směsi litého asfaltu jsou určené především pro chodníky, komunikace a mostní izolace, ale disponujeme i variantami pro výrobní haly.
Díky vazbě na mateřské společnosti (Eurovia CS, a.s. a Skanska, a.s.) jsme schopni v rámci spolupráce zajistit i kompletní realizaci stavby.

Sortiment

  • Kompletní sortiment asfaltových směsí včetně speciálních receptur
  • Široký sortiment směsí litého asfaltu

 

Doprava a mechanizace

Obalovna pro výrobu hutněných směsí BENNINGHOVEN TBA 240, výkon 240 t/hod.
Obalovna pro výrobu směsí litého asfaltu WIBAU WKC 40, výkon 40 t/hod.

Kvalita

Společnost je držitelem systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001, certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005, certifikátu systému managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008, certifikátu systému řízení výroby dle ČSN EN 13108. Obalovna hutněných směsí i obalovna směsí litého asfaltu má certifikát způsobilosti pro dodávky směsí na stavby ŘSD ČR.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí obalovny
Roman Kadlec
737 257 408

Expedice
323 617 420 , 734 761 812


Zařazení do kategorií