EKOSTAVBY Louny s.r.o. - stavební práce a mechanizace

EKOSTAVBY Louny s.r.o. - stavební práce a mechanizace

Jak nás kontaktovat?

Adresa

EKOSTAVBY Louny s.r.o. - stavební práce a mechanizace
Průmyslová 2724 (areál obalovny)
440 01, Louny
IČO: 10442481

O nás

Stavební společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o. vznikla v roce 1990. Svoji činnost zaměřujeme od počátku na výstavbu objektů staveb ekologického charakteru (čistírny odpadních vod, vodojemy, kanalizace, plynovody apod.). Součástí sortimentu nabízených služeb jsou i objekty pozemních staveb a silniční stavitelství.

Sortiment

 • Průmyslové a pozemní stavby včetně infrastruktur
  • komplexní výstavba výrobních a skladových areálů pro tuzemské a zahraniční investory
  • obchodní domy, centra, kancelářské objekty
  • výstavba mostů
  • zajištění infrastruktury (vodovody, kanalizace, plynovody, NN, VO, ČS, tepelné rozvody, komunikace, parkoviště a chodníky)
 • Inženýrské stavby
  • Výkopové práce pro pokládku IS
  • Výstavbu kanalizačních, vodovodních a teplovodních řadů včetně přípojek
  • Vybudování čistíren odpadních vod, úpraven vod, retenčních nádrží, vodojemů
  • Úpravu vodních toků
 • Zemní a sanační práce, demolice
  • skrývka ornice a zeminy, její přemístění a deponování
  • sanace a dekontaminace zemin, včetně průzkumu zasažených lokalit
  • manipulace a přeprava kontaminovaných materiálů, laboratorní analýzy, likvidace odpadů
  • demolice celých staveb či jejich částí, továrenských hal, mostů, betonových a železobetonových podlah, základových konstrukcí, skalního podloží
  • drcení stavební suti, kamene
 • Dopravní stavby - realizujeme:
  • výstavbu komunikací, dálnic, silnic, rychlostních komunikací a obchvatů obcí
  • výstavbu zpevněných ploch, parkovišť, cyklostezek, sportovních a dětských hřišť
  • opravy, rekonstrukce a modernizace komunikací a zpevněných ploch
  • frézování a řezání živičných a betonových ploch
  • výrobu, dopravu a pokládku asfaltových živičných směsí
  • pokládku zámkových, betonových a přírodních kamenných dlažeb
  • hornickou činnost
 • Doprava a mechanizace - v oblasti mechanizace:
  • skalní fréza pro zemní práce
  • rýpadlo-nakladače
  • kolová rýpadla
  • pásová rýpadla
  • čelní nakladače
  • smykem řízené nakladače
  • dozery pásové
  • autogrejdry
  • zemní válce
  • silniční tandemové válce
  • finišery
  • silniční fréza
  • stroj na pokládku dlažby
  • universální dokončovací stroj (UDS)

 

Certifikáty