PEIKKO CZECH REPUBLIC, s.r.o.

Výrobky pro spojování a kotvení betonových prvků a konstrukcí.

Adresa

PEIKKO CZECH REPUBLIC, s.r.o.
Saveljevova 18/1629
147 00, Praha 4 - Braník
IČ: 274 19 444

Provozní doba

Kontakt

Telefon 244 466 217
Fax 244 461 536

Na koho se obrátit

Obchodní manažér Ing. Jaroslav Opavský
724 530 816


O nás

PEIKKO Group je průkopníkem v oblasti kotvení a spojování betonových konstrukcí. Společnost byla založena v roce 1965 pod jménem "Teräspeikko", což v českém překladu znamená "Ocelový troll". Prvním průmyslovým výrobkem ve své kategorii se staly, diagonální spony pro sendvičové panely. Společnost se vždy snažila inovovat a přicházet na trh s novými výrobky. Ve spolupráci se zákazníky se průběžně daří zavádět moderní a cenově výhodné výrobní technologie.


Sortiment

Spojování a kotvení betonových prvků a konstrukcí :

Produkty podrobně


Skryté konzoly:
Je tvořen dvěma samostatnými výrobky, PCs konzolou do sloupu a PC průvlakovou botkou. Tento systém snižuje pracnost montáže na staveništi a umožňuje vytvoření styku sloup-průvlak bez viditelné krátké konzoly.

Šrouby a botky:
Na principu šroub-botka lze vytvořit styk patky a sloupu, napojení sloupu či osazení sloupu na průvlak.
Tyto styky přenáší normálové a smykové síly i ohybové momenty.

Delta nosník:
Dutý ocelový nosník s kruhovými otvory ve stojinách. Po zabudování do konstrukce se vyplní betonem a působí spolu se stropní deskou jako spřažená stropní konstrukce bez viditelných průvlaků. Požární odolnost až 180 min.

Výztužné prvky:
Výztužné prvky PEIKKO usnadňují provádění železobetonových konstrukcí a jejich styků.

PSB výztuž proti protlačení:
Smykové trny s oboustranně rozkovanou hlavou navařené
na montážní liště (třmínková lišta).
Náhrada tradiční výztuže proti protlačení u plochých stropních konstrukcí či základových desek pro monolitické i poloprefabrikované - FILIGRÁNOVÉ stropní konstrukce.

Kotevní prvky:
Kotevní prvky PEIKKO pro styky s garantovanými únosnostmi.

Ostatní výrobky PEIKKO:
Ostatní výrobky PEIKKO pro usnadnění výroby průmyslových podlah, sendvičových panelů a otvorů v panelových stropních konstrukcích.


Programy pro navrhování ke stažení

Informace o nosnících Deltabeam


 

KATALOG výrobků  (PDF, cca 11 MB)

 


Reference

Reference


Kvalita

Naším cílem je sloužit a  pomáhat našim zákazníkům tam, kde jsou, a poskytovat jim špičkové řešení z hlediska kvality, bezpečnosti a modernosti. Společnost Peikko neustále pracuje na zavádění nových, otestovaných moderních řešení a služeb. Proto investujeme do výzkumu a vývoje tolik, jako málokdo v této oblasti. Odborným kancelářím a pracovníkům poskytujeme pomoc formou projektových nástrojů, sowftvaru pro návrh a podrobných technických informací o produktech včetně pokynů pro instalaci.


Certifikace