Skanska, a.s., lom Zárubka

Skanska, a.s., lom Zárubka

Surovina: granodiorit


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Skanska, a.s., lom Zárubka
kamenolom Zárubka-Cejřov
539 73, Skuteč
IČO: 26271303

Otevírací doba

leden - únor                6:30 – 14:30 pondělí - pátek

březen - listopad       6:30 – 16:30 pondělí - pátek

prosinec                        6:30 - 14:30 pondělí - pátek

pro mimopracovní dobu a sobotu možnost dohody na tel.: 739 501 560 - v případě větších odběrů

Poptávkový formulář

Sortiment

Frakce                Použití

0/2                       výsivka 

0/4 MN               násypy, obsyp kanalizačního potrubí       

0/4                       pro beton. výrobky, asfaltové směsi,z.dlažba

2/5                       pro živičné směsi, zámkové dlažby...

4/8                      pro beton. výrobky a živičné směsi...

4/8 MN              pod zámkové dlažby 

8/11                     pro betonové a živičné směsi...

8/16                    pro výrobu bet. směsí...

11/22                   pro výrobu bet. směsí...

32/63                 pro výstavbu silničních komunikací

32/63 BI            kamenivo pro kolejové lože v kvalitě BI

63/125               podkladní materiál pro odstavné plochy

0/8                    pro podsypy, pod zám. dlažbu...

0/8 MN             pro obsyp potrubí, násypy

0/32 KV             pro železnici 

0/32                   pro plochy na zhutnění...

0/63                   pro plochy na zhutnění...

0/63 MN            pro pochy ke zhutnění

0/125                  sanace lomovým kamenem

0/500 MN          LK z rozvalu, použití sanace

100/200 MN      LK po kladivu, použití sanace

50/200               LK pro vodní stavby, použití přídlažba  (nutný osobní výběr)

skrývka              rekultivace skládek

 

Doprava a mechanizace

silnice, železnice
Primární drtič LOKOTRACK 105 Metso
sekundární drtič Simonn 1044
tercierní drtič KDH 900
čelní nakladač Volvo L 180
dumper Volvo A 35
vrtná souprava
bagr Volvo 240
železniční vlečka
Nákladní automobil Tatra

Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a OTP SŽDC.

Výrobky  splňují požadavky zákona č.22/97 Sb. a vládního nařízení č.190/2002 Sb. 

Společnost má ES Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 423.

Provozovny mají platné výrobkové certifikáty i certifikát řízení systému jakosti podle ČSN ISO 9002 vydané TZÚS Praha.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí provozovny, závodní lomu, oblastní manažer
Petr Stodola
731 535 414
Vedoucí oblasti Lomy
Ing. Tomáš Zavřel
731 535 405

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín


Skupina