SQZ, s.r.o. - Ústřední laboratoř Olomouc

SQZ, s.r.o. -  Ústřední laboratoř Olomouc

Zkoušky kameniva, zemin a zemních vrstev, zkoušky směsí pro podkladní vrstvy stmelené i nestmelené, zkoušky betonů, stříkaných betonů a betonových konstrukcí včetně návrhu receptur směsí, zkoušky asfaltových směsí a hotových asfaltových konstrukcí včetně návrhu receptur, odtrhové zkoušky izolačních a sanačních systémů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

SQZ, s.r.o. - Ústřední laboratoř Olomouc
U místní dráhy 939/5
779 00, Olomouc - Nová Ulice
IČO: 257 43 554

O nás

Nabízíme kvalifikované provádění zkoušek v laboratoři i na stavbě v oblasti dopravního, inženýrského, pozemního a podzemního stavitelství. Ve zkušební laboratoři pracují pracovníci s mnohaletou praxí ve zkušebnictví. Operativnost provádění zkoušek mimo dosah zkušební laboratoře je na rozsáhlých projektech zajišťována z kontejnerových semimobilních laboratoří.

Sortiment

Zkušební laboratoř je zaměřena na provádění akreditovaných zkoušek v následujících oblastech :

    * Zkoušky kameniva pro stanovení vhodnosti kameniva pro zabudování do stavebního díla nebo do stavební směsi a následnou kontrolu v nich

    * Zkoušky zemin a zemních vrstev pro stanovení vhodnosti zeminy na stavební dílo /popřípadě pro zlepšení zeminy/ a dále pro kontrolu podloží, násypového tělesa a pláně zemního tělesa.

    * Zkoušky směsí pro podkladní vrstvy stmelené i nestmelené a to jak zkoušky průkazní /návrh receptur/ tak i kontrolní při výstavbě stavebního díla.

    * Zkoušky betonů, stříkaných betonů a betonových konstrukcí včetně návrhu receptur směsí a to jak na zkušebních tělesech, tak i na betonové konstrukci metodami destruktivními i nedestruktivními.

    * Zkoušky asfaltových směsí a hotových asfaltových konstrukcí včetně návrhu receptur a to jak pro podkladní vrstvy, tak i pro asfaltový beton pro kryt vozovky a zkoušky hotové asfaltové vozovky

    * Odtrhové zkoušky izolačních a sanačních systémů

Uvedené zkoušky provádí pracovníci zkušební laboratoře jak na stavbě, tak i ve zkušebních laboratořích.

Zkušební laboratoř zabezpečuje i související činnosti a to zejména :

    * Vzorkování zdrojů stavebních materiálů a stavebních směsí včetně vyhodnocení jejich použití pro stavební dílo.

    * Destruktivní vzorkování stavebních konstrukcí - vývrty a výřezy.

    * Měření rovinatosti povrchu krytů a podkladních vrstev pozemních komunikací.

    * Zkoušení hydroizolačních systémů podzemních i jiných staveb.

    * Optimalizace účinků hutnících mechanismů.

    * Kontrola tloušťek nátěrů ocelových konstrukcí.

Mimo laboratorní činnost se provádějí akreditované terénní a kontrolní zkoušky :

    * statické a dynamické zatěžovací zkoušky konstrukčních vrstev a zemních konstrukcí

    * kontrola míry zhutnění vrstev - normovými metodami

    * jádrové vývrty betonových a asfaltových ploch a konstrukcí, včetně posudků a vyhodnocení

    * nedestruktivní sklerometrem SCHMIDT a zkoušky stříkaných betonů

    * magneto-indukční kontrola tlouštěk nátěrů konstrukcí (přístroj DELTASCOPE)

Další nabídka (nad rámec akreditovaných zkoušek) :

    * posouzení zdrojů stavebních hmot

    * zkoušky fyzikálních vlastností cementu

    * optimalizace účinků hutnících mechanizmů

    * zkoušení pevnosti svárů hydroizolací

    * poradenství v oblasti zkoušení systému kvality

    * zkoušení svorníků výstuže důlních děl

Reference

Naše služby v referencích

Kvalita

Laboratoře  jsou vybaveny moderní přístrojovou, lisovou, vrtnou a měřičskou technikou. Pracují v nich odborníci s mnohaletou praxí a zkušenostmi z velkých staveb doma i v zahraničí.

Splnění požadavků zákazníků zabezpečují tři laboratoře akreditované ČIA pro zkušební činnost ve stavebnictví a laboratoř VHP autorizovaná SZÚ pro měření hluku, prašnosti a chemických škodlivin.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí
Jan Svozil
723 378 965

Další adresy

Sídlo společnosti :
U místní dráhy 939/5
779 00 Olomouc – Nová Ulice
Obchod, poptávky: obchod@sqz.cz


Skupina