Českomoravský beton, a.s., provoz Slaný

Českomoravský beton, a.s., provoz Slaný


Betonárna se nachází v samostatném areálu Energie - stavební a báňské a.s., ul.Politických vězňů 1337, ve Slaném. Byla postavena v roce 2015.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Slaný
Politických vězňů 1337
274 01, Slaný
IČO: 49551272

Otevírací doba

V pracovních dnech 6:30 - 15:00 nebo dle dohody

Poptávkový formulář

O nás

 

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Betonárna Slaný je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.

 

Sortiment

  • Betony dle ČSN EN 206-1 a STO č.060-019121
  • Cementové potěry MC dle Technické normy ČB MC 01-2006
  • Zdící malty MALMIX dle ČSN EN 998-2 : 2003

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

  • MIX  (Autodomíchávač 8 m³ na podvozku VOLVO)

Čerpadla betonu


Řídící systém MARTEK byl instalován v témže roce. Betonárna Stetter H1 s výrobní kapacitou 40 m3/hod. s pětikomorovým zásobníkem kameniva, jedním silem o obsahu 70t a a dalšími čtyřmi zásobníky o obsahu 4x 60t. Betonárna má automatické navažování přísad do betonu třemi čerpadly přes dvě váhy. Na provoze se vyrábějí betony, cementové potěry a značkové produkty ANHYMENT a CEMFLOW.

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun. Betonárna má úspěšně zavedenou novou certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.

Certifikáty