ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice / skládka inertních odpadů, úložiště /

ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice / skládka inertních odpadů, úložiště /


PÍSKOVNA OBLEKOVICE /SKLÁDKA/ - těžba a zpracování štěrkopísku (2 etážová - jámová pískovna, lokalita: u obce Oblekovice E59, 1km JV od města Znojmo), zemní práce, rekultivace, ukládka inertních odpadů.

BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA ODPADŮ


Jak nás kontaktovat?

Adresa

ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice / skládka inertních odpadů, úložiště /

671 81, Znojmo 5 - Oblekovice
IČO: 46971360

Kontakt

Telefon: 515 227 448
Mobil: 606 721 503
E-mail: oblekovice@zepiko.cz
Web: www.zepiko.cz

Otevírací doba

PO - PÁ     06:30 - 16:30 hod.
SO, NE a svátky - po předchozí domluvě

O nás

ZEPIKO spol. s r.o. je ryze česká těžební a obchodní společnost založená v roce 1992 a provozuje 5 pískoven (Oblekovice, Žabčice, Krčmaň, Novosedly, Orlovice). Mezi nabízený sortiment materiálů a služeb patří vysoce kvalitní betonářské kamenivo, písek, štěrk, štěrkopísek, zásypový materiál, kamenivo, ukládka inertních odpadů, zemní práce, rekultivace, meliorace, nákladní autodoprava.
V rámci pískoven Žabčice, Oblekovice, Novosedly a Orlovice je k dispozici mj. ukládka interních odpadů (zemina, stavení suť, beton, kamenivo aj.)

Sesterskou společností firmy ZEPIKO spol. s r.o. je mj. TRANSBETON s.r.o. - výroba certifikovaných betonových směsí dle ČSN EN 206-1 Z3 (CZ,F.1); (CZ,F.2), normy ČSN EN ISO 9001 a schválení ŘSD ČR včetně dopravy a čerpání betonu. Firma TRANSBETON s.r.o. vlastní tyto betonárny : Brno - Vídeňská 120, Hustopeče - Bratislavská 22, Mikulov - Pod nádražím, Znojmo - Uhelná, Přerov - Tovačovská. Doprava je zajištěna mixy o objemu 5 - 9m3, čerpání betonu až do vzdálenosti 47m.

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

Sortiment

Druh ukládaného materiálu Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: JMK 36069/2003 OŽPZ/Šu. :

 • zemina, hlušina nebo upravený odpad charakteru stavebního v souladu s ust. §12 odst.3 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a §14 odst.1 zák.č.185/2001Sb., o odpadech
 • 17 01 01 Beton
 • 17 01 02 Cihly
 • 17 01 03 Tašky a keramické výrobky
 • 17 01 07 Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
 • 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 • 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
 • 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
 • 01 04 09 Odpadní písek a jíl
 • 01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
 • 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
 • 20 02 02 Zemina a kameny

Těžba - dvou etážová jámová pískovna

 • frakce neprané
  • 0/2
  • 0/4
  • 0/32
 • UKLÁDKA INERTNÍCH ODPADŮ

BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA

 

Kvalita

Certifikáty

POZNÁMKA

Další informace o našich betonárnách naleznete na doméně www.transbeton.cz .