COLAS CZ, a.s., závod Lomy - Lom Královec

COLAS CZ, a.s., závod Lomy - Lom Královec

 

Lom Královec


Jak nás kontaktovat?

Adresa

COLAS CZ, a.s., závod Lomy - Lom Královec
Kamenolom Královec
675 51, Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 26177005

Kontakt

Telefon: 568 440 197
Mobil: 733 780 543
Fax: 568 441 557
E-mail: vilem.stolfa@colas.cz
Web: www.colas.cz

Otevírací doba

listopad - březen:
Po - Pá:   dle dohody
  
duben - říjen:
Po - Pá:   6:00 - 14:30, dále dle dohody

O nás

Společnost COLAS CZ, a.s. navázala na dlouhou tradici a zkušenosti společností Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční stavitelství Praha v oblasti silničního stavitelství, která sahá až k předválečným pracovištím správy státních silnic.
Předmětem činnosti společnosti COLAS CZ, a.s. jsou standardní práce silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy a další práce na pozemních komunikacích a mostech, dále těžba kamene a výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů a asfaltových emulzí a výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí .

Sortiment

Kamenivo splňující požadavky uvedené evropské normy:

 • PDK 0/32 ČSN EN 13242
 • PDK 0/63 ČSN EN 13242
 • PDK 32/63 ČSN EN 13242

Kamenivo splňující podmínky obecné bezpečnosti výrobku v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb.

 • 0-4  
 • 0-16
 • 4-8
 • 8-16
 • 16-22
 • 16-32
 • 0-125
 • 63-125
 • Lomový kámen netříděný

Nabízíme míchání směsi MZK 0/32 Gc na našich semimobilních míchacích zařízeních.
  
Písek

 • Písek 0-2 maltový
 • Písek 0-4 betonový

  
V závislosti na objemu odebíraných frakcí lze sjednat smluvní ceny.

Doprava a mechanizace

Silniční
 
Na přání zákazníka jsme schopni zprostředkovat dopravu.

Certifikáty