COLAS CZ, a.s., závod Lomy - Lom Královec

Lom Královec

Adresa

COLAS CZ, a.s., závod Lomy - Lom Královec
675 51, Jaroměřice nad Rokytnou
IČ: 26177005

Provozní doba

listopad - březen:
pondělí - pátek   dle dohody
  
duben - říjen:
pondělí - pátek   6:00 - 14:30, dále dle dohody

Kontakt

Telefon 568 440 197
Fax 568 441 557
Mobil 733 780 543

Na koho se obrátit

Vedoucí lomu Vilém Štolfa
733 780 543

Obchodní referent Ing. Miloslav Hůda
725 239 778

Obchodní manažer Ing. Jaromír Rous
733 780 510


O nás

Společnost COLAS CZ, a.s. navázala na dlouhou tradici a zkušenosti společností Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční stavitelství Praha v oblasti silničního stavitelství, která sahá až k předválečným pracovištím správy státních silnic.
Předmětem činnosti společnosti COLAS CZ, a.s. jsou standardní práce silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy a další práce na pozemních komunikacích a mostech, dále těžba kamene a výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů a asfaltových emulzí a výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí .


Sortiment

Kamenivo splňující požadavky uvedené evropské normy:

 • PDK 0/32 ČSN EN 13242
 • PDK 0/63 ČSN EN 13242
 • PDK 32/63 ČSN EN 13242

Kamenivo splňující podmínky obecné bezpečnosti výrobku v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb.

 • 0-4  
 • 0-16
 • 4-8
 • 8-16
 • 16-22
 • 16-32
 • 0-125
 • 63-125
 • Lomový kámen netříděný

Nabízíme míchání směsi MZK 0/32 Gc na našich semimobilních míchacích zařízeních.
  
Písek

 • Písek 0-2 maltový
 • Písek 0-4 betonový

  
V závislosti na objemu odebíraných frakcí lze sjednat smluvní ceny.
 


Doprava a mechanizace

Silniční
 
Na přání zákazníka jsme schopni zprostředkovat dopravu.


Certifikace