COLAS CZ, a.s., závod Lomy - Lom Svržno

Surovina: amfibolit

Adresa

COLAS CZ, a.s., závod Lomy - Lom Svržno
345 25, Hostouň u Horšovského Týna
IČ: 26177005

Provozní doba

listopad - březen:
pondělí - pátek   6:00 – 14:30, dále dle dohody
 
duben - říjen:
pondělí - pátek   6:00 – 21:30, dále dle dohody

Kontakt

Telefon 379 495 254
Fax 379 495 255
Mobil 733 780 539

Na koho se obrátit

Vedoucí lomu Jan Šulan
379 495 254, 733 780 539

Obchodní referent Lubomír Maxa, DiS.
724 618 704

Obchodní manažer Ing. Jaromír Rous
733 780 510


O nás

KAMENOLOM BYL PRODÁN SPOLEČNOSTI COLAS CZ, a.s.

Společnost COLAS CZ, a.s. navázala na dlouhou tradici a zkušenosti společností Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční stavitelství Praha v oblasti silničního stavitelství, která sahá až k předválečným pracovištím správy státních silnic.
Předmětem činnosti společnosti COLAS CZ, a.s. jsou standardní práce silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy a další práce na pozemních komunikacích a mostech, dále těžba kamene a výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů a asfaltových emulzí a výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí .


Sortiment

Kamenivo splňující požadavky uvedené evropské normy: 

 • PDK 0/4, ČSN EN 13 043, ČSN EN 13 242
 • PDK 0/22, ČSN EN 13 242 
 • PDK 0/32, ČSN EN 13 242
 • PDK 0/32kv,  NV Č.163/2002 sb., OTP č.j. 25640/06-OP, ČSN EN 13 450
 • PDK 0/63, ČSN EN 13 242 
 • PDK 4/8, ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 043, ČSN EN 13 242
 • PDK 2/5, ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 043, ČSN EN 13 242
 • PDK 4/11, ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 043, ČSN EN 13 242
 • PDK 8/11, ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 043, ČSN EN 13 242
 • PDK 8/16, ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 043, ČSN EN 13 242
 • PDK 11/22, ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 043, ČSN EN 13 242
 • PDK 16/32, ČNS EN 12 620, ČSN EN 13 043, ČSN EN 13 242
 • PDK 32/63, ČSN EN 13 242
 • PDK 32/63 BI, ČSN EN 13 450
 • MZK 0/32 Gc, ČSN EN 13 285

Kamenivo splňující podmínky obecné bezpečnosti výrobku v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb.

 • 0-2
 • 0-4
 • 0-90
 • 0-150
 • 63-90
 • 63-200 
 • Lomový kámen netříděný

  
V závislosti na objemu odebíraných frakcí lze sjednat smluvní ceny.
  


Doprava a mechanizace

silniční

Na přání zákazníka jsme schopni zprostředkovat dopravu.

železniční

vagónování v žst. Poběžovice

vagónování v žst. Stráž


Certifikace


Dobývání suroviny je prováděno v úrovni čtyřech etáží. Surovina je kompaktní a značně odolná .
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - do asfaltových vrstev, nestmelených vrstev, MZK, do nátěrů, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stav. použití .