COLAS CZ, a.s., závod Lomy - Lom Křoví

Lom Křoví

Adresa

COLAS CZ, a.s., závod Lomy - Lom Křoví
594 54, Křoví
IČ: 26177005

Provozní doba

listopad - březen:
pondělí - pátek dle dohody 

 
duben - říjen:
pondělí - pátek  6:00 - 14:30, dále dle dohody

Kontakt

Telefon 566 538 135
Fax 566 673 867
Mobil 733 780 536

Na koho se obrátit

Vedoucí lomu Petr Broža
733 780 536

Obchodní referent Ing. Miloslav Hůda
725 239 778

Obchodní manažer Ing. Jaromír Rous
733 780 510


O nás

Společnost COLAS CZ, a.s. navázala na dlouhou tradici a zkušenosti společností Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční stavitelství Praha v oblasti silničního stavitelství, která sahá až k předválečným pracovištím správy státních silnic.
Předmětem činnosti společnosti COLAS CZ, a.s. jsou standardní práce silničního stavitelství - výstavba, rekonstrukce, opravy a další práce na pozemních komunikacích a mostech, dále těžba kamene a výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů a asfaltových emulzí a výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí .


Sortiment

Kamenivo splňující požadavky uvedené evropké normy:

 • PDK 8/16, ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 242
 • PDK 11/22 ČSN EN 12 620, ČSN EN 13 242
 • PDK 0/63, ČSN EN 13 242
 • PDK 32/63, ČSN EN 13 242

Kamenivo splňující podmínky obecné bezpečnosti výrobku v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb.

 • 0-4
 • 0-16
 • 0-32
 • 0-63 odhlinění
 • 0-200
 • 4-8
 • 16-32
 • 63-125
 • Lomový kámen BIG BAG
 • Lomový kámen tříděný
 • Lomový kámen netříděný

Nabízíme míchání směsi MZK 0/32 Gc na našich semimobilních míchacích zařízeních.

 

Písek

 • Písek 0-2 maltový
 • Písek 0-4 betonový
 • Písek 16-63

  
V závislosti na objemu odebíraných frakcí lze sjednat smluvní ceny.

 


Doprava a mechanizace

Silniční

Na přání zákazníka jsme schopni zprostředkovat dopravu.


Certifikace