DESTRO - transportbeton

DESTRO - transportbeton

Betonárna s planetární míchačkou Prometal T08 s kapacitou více než 30 mbetonu za hodinu je vybavena zásobníky na 5 frakcí kameniva, 4 sily na cementy a příměsi a dávkovači na 4 druhy přísad. Plně zateplená betonárna s vyhřívanými zásobníky kameniva umožňuje v zimním období dodávky betonu s garantovanou teplotou. Doprava a ukládání betonu je zajištěno vlastními, případně smluvními nákladními auty, automíchači a čerpadly. Betonárna je umístěna v areálu firmy na haldě Koněv poblíž centra města a umožňuje příjem a recyklaci vráceného zbytkového betonu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DESTRO - transportbeton
U Chladičů, halda Koněv
272 03, Kladno
IČO: 14471591

Otevírací doba

Po - Pá:   6:00 - 15:30 hod.

Mimo pravidelnou pracovní dobu podle dohody s betonárnou.

O nás

Firma Miroslav Karas - Destro vznikla v roce 1991 se zaměřením na výrobu umělého kameniva pro inženýrské stavby a stavby pozemních komunikací a pro ostatní stavební práce. Kvalitní surovina a propracovaný systém výroby zaručují vysokou kvalitu vyráběného kameniva, což umožnilo po roce 2015 rozšířit  sortiment výrobků o kamenivo do betonu a následně o vlastní výrobu betonu. 
Betonárna na Kladně vyrábí kompletní sortiment transportbetonu, nestmelené a stmelené směsi pro stavby vozovek a zároveň je zde výrobna betonových dílců pro opěrné zdi.
Výrobní areál je umístěn v blízkosti širšího centra města na haldě Koněv, kde navazuje na recyklační centrum Destro pro zpracování stavebních demoličních odpadů a odpadů z ocelárenské výroby. Firma Destro také provádí demoliční a zemní práce včetně autodopravy.

Sortiment

Transportbeton podle ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P 73 2404 

 • Beton pevnostních tříd C -/5 až C 35/45
 • Beton do všech druhů prostředí – SVP X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3
 • Beton v konzistenci stupně S2 - S5 pro dopravu automixem a čerpadlem 
 • Beton v konzistenci stupně C1 a S1 pro dopravu nákladním automobilem 
 • Betony s max. zrnem kameniva 8 mm a 16 mm
 • Drobnozrné betony, potěry a mazaniny s max. zrnem kameniva 4 mm
 • Betony a drátkobetony pro průmyslové podlahy

Speciální směsi

 • Stmelené směsi pro stavby vozovek, např.  SC8/10 a SC5/6  (dříve KSC I a KSC II)
 • Mechanicky zpevněné kamenivo MZK
 • Štěrkodrě ŠD  
 • Mezerovitý drenážní beton MCB
 • Speciální vysocetekuté výplňové směsi pro zalévání výkopů a podzemních prostor SPVM3

Doprava a mechanizace

Automíchače 5 - 9 m3, nákladní automobily a smluvní čerpadla podle potřeby.

Reference

viz odkaz

Kvalita

Výroba betonu podléhá přísné kontrole, betonárna má vlastní zkušební laboratoř vybavenou pro provádění běžných zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu a směsí stmelených hydraulickými pojivy. Betonárna je držitelem certifikátu č. 238/C6/2019/1248-2 z r. 2019 a pro všechny stanovené výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě podle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Výroba je certifikována a auditována Qualiform, a.s., AO 238.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Betonárna, dispečink
Aleš Hrabánek
727 845 953
Obchodní zástupce pro beton, kamenivo, stavební odpady, betonové bloky Stablo
Martin Motyčák
311 234 822 , 725 505 577
Technolog betonu
Ing. Radomír Rucki
311 234 823 , 602 253 040
Výrobní ředitel
Radek Karas
311 234 821

Ceník

Ceník transportbetonu a čerpání betonu
Ceník dopravy a čerpání

Další adresy

Sídlo:
Sýkořice 216
270 24 Zbečno

Kancelář / účetní:
Huťská 229 (budova Prona)
272 01 Kladno

tel.: +420 311 234 810
fax: +420 312 523 325
e-mail: info@destro.cz


Skupina