DestroKladno s.r.o. - transportbeton

DestroKladno s.r.o. - transportbeton

Hlavní betonárna MBP 2,5 D s dvouhřídelovou horizontální míchačkou o objemu záměsi 2,5 m3 s výrobní kapacitou min. 100 mbetonu za hodinu je vybavena zásobníky na 4 frakce kameniva, 3 sily na cementy a příměsi a dávkovači na 5 druhů přísad. Plně zateplená betonárna s vyhřívanými zásobníky kameniva a teplou záměsovou vodou umožňuje v zimním období dodávky betonu s garantovanou zvýšenou teplotou.

Záložní betonárna s vysoce účinnou planetární míchačkou Prometal T08 s kapacitou více než 30 mbetonu za hodinu je vybavena zásobníky na 5 frakcí kameniva, 4 sily na cementy a příměsi a dávkovači na 4 druhy přísad a je určena především pro výrobu speciálních betonů a směsí. Obě betonárny jsou umístěny v areálu firmy na haldě Koněv poblíž centra města a umožňují příjem a recyklaci vráceného zbytkového betonu. Doprava a ukládání betonu je zajištěno vlastními, případně smluvními, nákladními auty, automíchači a čerpadly

 


Jak nás kontaktovat?

Adresa

DestroKladno s.r.o. - transportbeton
U Chladičů, halda Koněv
272 03, Kladno
IČO: 06665624

Otevírací doba

Po - Pá:   6:00 - 15:30 hod.

Mimo pravidelnou pracovní dobu podle dohody s betonárnou.

O nás

Společnost DestroKladno s.r.o. je pokračovatelkou firmy Miroslav Karas - Destro, která vznikla již v roce 1991 se zaměřením na výrobu umělého kameniva pro inženýrské stavby a stavby pozemních komunikací a pro ostatní stavební práce. Kvalitní surovina a propracovaný systém výroby zaručují vysokou kvalitu vyráběného kameniva, což umožnilo po roce 2015 rozšířit  sortiment výrobků o kamenivo do betonu a následně o vlastní výrobu betonu. 
Nyní již dvě betonárny na Kladně vyrábějí kompletní sortiment transportbetonu, nestmelené a stmelené směsi pro stavby vozovek a zároveň je zde výrobna betonových bloků pro opěrné zdi. a zátěžových bloků.
Výrobní areál je umístěn v blízkosti širšího centra města na haldě Koněv, kde navazuje na recyklační centrum Destro pro zpracování stavebních demoličních odpadů a odpadů z ocelárenské výroby. 

Sortiment

Transportbeton podle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404 

 • Beton pevnostních tříd C -/5 až C 35/45
 • Beton do všech druhů prostředí – SVP X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3
 • Beton v konzistenci stupně S2 - S5, SF1-SF2 pro dopravu automixem a čerpadlem 
 • Beton v konzistenci stupně C1 a S1 pro dopravu nákladním automobilem 
 • Betony s max. zrnem kameniva 8 mm a 16 mm
 • Drobnozrné betony, potěry a mazaniny s max. zrnem kameniva 4 mm
 • Betony a drátkobetony pro průmyslové podlahy
 • Betony pro piloty a podzemní stěny

Speciální směsi

 • Stmelené směsi pro stavby vozovek, např.  SSC8/10 a SSC5/6  (dříve KSC I a KSC II)
 • Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32
 • Štěrkodrě ŠD  
 • Mezerovitý drenážní beton MCB
 • Speciální vysocetekuté výplňové směsi pro zalévání výkopů a podzemních prostor SPVM3

Doprava a mechanizace

Automíchače 5 - 9 m3, velkokapacitní autodomíchávač 10 m3, automobily a smluvní čerpadla podle potřeby.

Reference

viz odkaz

Kvalita

Výroba betonu podléhá přísné kontrole, betonárna má vlastní zkušební laboratoř vybavenou pro provádění běžných zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu a směsí stmelených hydraulickými pojivy. Společnost DestroKladno s.r.o. je držitelem certifikátu SŘV č. 238-C6-2021-1453-1 z r. 2021 a pro všechny stanovené výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě podle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a NV č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Výroba je certifikována a dozorována společností Qualiform, a.s., AO 238.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Dispečink
Dispečink
+420 727 845 953
Vedoucí betonárny
Aleš Hrabánek
Obchodní zástupce pro beton, kamenivo, stavební odpady, betonové bloky Stablo
Martin Motyčák
+420 725 505 577
Technolog betonu
Ing. Radomír Rucki
+420 602 25 30 40
Výrobní ředitel
Radek Karas

Ceník

Ceník transportbetonu a čerpání betonu
Ceník dopravy a čerpání

Další adresy

Sídlo:
Sýkořice 216
270 24 Zbečno

Korespondenční adresa:
P.O.Box 4
272 03 Kladno

Kancelář / účetní:
Huťská 229 (budova Prona)
272 01 Kladno

tel.: +420 311 234 810
fax: +420 312 523 325
e-mail: info@destro.cz


Skupina