FRISCHBETON s.r.o. - Mladá Boleslav

Betonárna typ CE 55 s hodinovým výkonem 50 m³ čerstvého betonu má celoroční, automatický, počítačem řízený provoz. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody. Součástí betonárny je recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

FRISCHBETON s.r.o. - Mladá Boleslav
Východní průmyslová zóna, Plazy 109
293 01, Mladá Boleslav
IČ: 40743187

Provozní doba

Kontakt

Telefon +420 326 334 260
Mobil +420 602 257 651

Na koho se obrátit

Ředitel závodu František Hypš
+420 606 659 453

Obchodní zástupce Veronika Ledecká
+420 733 622 043


O nás

Betonárna je provozovnou společnosti FRISCHBETON s.r.o., která vznikla k 1.11.2010 fúzí společností ILBAU spol. s r.o. a Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov a je součástí koncernu STRABAG. Obě společnosti dlouhodobě působily na trhu betonářských výrobků České republiky.
Společnost FRISCHBETON s.r.o. v současné době provozuje rozsáhlou síť betonáren v Čechách a na Moravě a součástí mateřské společnosti jsou i betonárny působící na Slovensku.
Betonárny produkující širokou škálu betonových směsí patří mezi největší producenty tohoto sortimentu v rámci České i Slovenské republiky a jsou významnými subdodavateli firem působících ve stavebním průmyslu.


Sortiment

 • konstrukční i nekonstrukční betony vyráběné podle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404
 • cementobetonové kryty dle ČSN 73 6123-1 a ČSN EN 13877-1 (na vybraných betonárnách)
 • cementové potěry (CP)
 • cementové lité potěry (CT) a anhydritové lité potěry (CA) dle ČSN EN 13813
 • betony pro průmyslové podlahy
 • lehčené betony konstrukční a izolační na bázi polystyrenu/ekostyrenu, pěnobetonu a pěno-polystyrenbetonu
 • směsi z kameniva stmelené cementem dle ČSN 73 6124-1 a ČSN EN 14227-1 (SC, dříve označované jako S, KSC, VB)
 • mezerovité betony dle ČSN 73 6124-2 (MCB)
 • betony odolné agresivnímu prostředí
 • těžké betony stínící záření (na vybraných betonárnách)
 • cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze
 • samozhutnitelné a snadnozhutnitelné betony (SCC, SDC, SHB) 
 • mechanicky zpevněné kamenivo dle ČSN EN 13285 (MZK)
 • štěrk částečně vyplněný cementovou maltou dle ČSN 73 6127-1 (ŠCM) atd.


Kvalita

Organizace má zaveden, certifikován a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, který pravidelně dozoruje akreditovaný certifikační orgán. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Všechny betonárny mají certifikován systém řízení výroby konstrukčních betonů pevnostních tříd C 12/15 a vyšších. Vybrané betonárny mají certifikován také systém řízení výroby konstrukčních betonů podle požadavků TKP SPK - Kapitoly 18, nebo systém řízení výroby cementobetonových krytů. Na výrobky jsou v souladu s příslušnými právními předpisy vydávána prohlášení o shodě. Kvalitu výroby kontrolují nezávislé akreditované zkušební laboratoře a certifikované systémy řízení výroby v pravidelných intervalech dozoruje autorizovaná osoba. Rovněž veškeré vstupní materiály používané pro výrobu jsou pravidelně kontrolovány a splňují požadavky platných předpisů a norem. 

 


Certifikace