HUTIRA - OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice

HUTIRA - OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice

     

Výkup, zpracování a prodej stavebních odpadů a recyklátů


Jak nás kontaktovat?

Adresa

HUTIRA - OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice

664 41, Omice
IČO: 25597345

Otevírací doba

Leden - Únor               7.00 - 16.00
Březen - Říjen              6.00 - 18.00
Listopad - Prosinec    7.00 - 16.00

O nás

Společnost těží a zpracovává kamenivo pro stavební účely, vykupuje, třídí a zpracovává stavební odpady. Zabývá se prodejem štěrkovin, recyklátu ze stavebních odpadů a zásypových materiálů pro inženýrské sítě. Zajišťuje a provádí stavební práce.

Sortiment

Prodej recyklovaného materiálu :

 • recyklát směsný (cihla, beton):
  • frakce 0/90
  • frakce 32/63
 • recyklát betonů:
  • frakce 0/32
  • frakce 32/63
 • recyklát živičných krytů vozovek:
  • frakce 0/32
  • frakce 32/90 (125)
 • drcení kameniva, stavebních odpadů a odkopávek mobilním pásovým drtičem EXTEC 10; dle potřeby i s vytříděním na požadovanou frakmentaci na skládkách a stavbách objednatelů
 • třídění kameniva, stavebních odpadů a recyklátu mobilními pásovými dvousítnými třídiči KEESTRACK COMBO 2712 T a KEESTRACK NOVUM 4215 (na stavbách objednatelů)

Doprava a mechanizace

Rozvoz požadovaného sortimentu kameniva je zajištěn vlastní dopravou.
V blízkosti provozovny je také železniční vlečka: Střelice 5 km, Tetčice 5 km.

Reference

Reference

POZNÁMKA

Společnost podniká také v oblasti nakládání s odpady – výkup, zpracování a prodej stavebních odpadů a recyklátů - viz zařazení do sekce Kamenivo/ Pískovny ; Štěrkovny ; Lomový kámen  a  sekce Skládky suti a recyklace

Současně provádíme i následující práce :
- pro stavební výkopové práce, nakládku odkopávek, přemisťování sypaniny a jiné přesuny hmot na staveništích, pro demoliční a bourací práce, pro recyklaci a třídění stavebních odpadů na stavbách, skládkách, zemnících a kamenolomech :
- demolice všech typů a konstrukcí starých objektů – přípravu území pro výstavbu včetně likvidace sutí, ekologických zátěží, odkopávek až po stabilizaci a zhutnění plání pro investiční výstavbu
- výstavbu gabionových opěrných zdí, ochranných valů a tarasů z přírodního kameniva
- přistavení kontejnerů na místo původu stavebního odpadu, odvoz a likvidaci v zařízení pro zneškodňování stavebních odpadů
- dodávku kameniva, štěrkovin a zemin pro stabilizaci z vlastního kamenolomu
- dodávku kameniva pro gabionové konstrukce a opěrné zdi
- práci sacím bagrem MTS při hloubení,výkopech a transportu odsátím suchých i mokrých materiálů ze ztížených prostorových poměrů, křížení inž. sítí a při havarijních situacích
- práci rypadlem KOBELCO MARK 4/SK 250LC s podkopovou lžící 1,20 m³ a dosahem do hl. 7,00 m
- práci hydraulickým kladivem MONTABERT 1200/1600 kg na nosiči s pásovým podvozkem KOBELCO MARK 4/SK 250LC
- práci čelním nakladačem LIEBHERR 544 s objemem lžíce 3,00 m³
- pásový nakladač/dozer HANOMAG L 600, šířka lžíce 2,40 m, objem 1,3 - 1,6 m³

Na koho se obrátit

Obchodní technický manažer
Ivo Hutira
Vedoucí výrobních středisek
Pavel Slabý
602 594 928

Ceník

Ceniky kameniva, odběrů odpadů a recyklátů


Zařazení do kategorií