HUTIRA - OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice

HUTIRA - OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice

Výkup, zpracování a prodej stavebních odpadů a recyklátů.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

HUTIRA - OMICE, s.r.o.- Kamenolom Omice
č. ev. 75
664 41, Omice
IČO: 25597345

Kontakt

Telefon: 546 411 141
E-mail: info.omice@hutira.cz
Web: www.hutira-omice.cz

Otevírací doba

Leden - Březen            7:00 - 15:00
Duben - Říjen               6.00 - 18.00
Listopad - Prosinec      7.00 - 15.00

O nás

Společnost těží a zpracovává kamenivo pro stavební účely, vykupuje, třídí a zpracovává stavební odpady. Zabývá se prodejem štěrkovin, recyklátu ze stavebních odpadů a zásypových materiálů pro inženýrské sítě. Zajišťuje a provádí stavební práce.

Sortiment

Výkup a uložení stavebních odpadů :

  • 17 01 01 - beton neznečistěný prostý beton do 1 m³
  • 17 01 01 - železobetonové prefabrikáty do 1 m³ / nad 1 m³
  • 17 01 02 - cihla (stavební suť)
  • 17 01 03 - keramika
  • 17 08 02 - sádrová stavební hmota
  • 17 03 02 - asfalt bez dehtu (materiál z demolice vozovek)
  • 17 05 04 - Zemina
  • 17 05 06 - Vytěžená hlušina

Doprava a mechanizace

Rozvoz požadovaného sortimentu kameniva je zajištěn vlastní dopravou.
V blízkosti provozovny je také železniční vlečka Střelice a Tetčice, ze kterých realizujeme nakládku do železničních vozů.

Reference

Reference

POZNÁMKA

Společnost podniká také v oblasti nakládání s odpady – výkup, zpracování a prodej stavebních odpadů a recyklátů - viz zařazení do sekce Kamenivo/ Pískovny ; Štěrkovny ; Lomový kámen  a   Kamenivo / Recyklované kamenivo

Současně provádíme i následující práce :
- stavební výkopové práce, nakládku odkopávek, přemisťování sypaniny a jiné přesuny hmot na staveništích, demoliční a bourací práce, recyklaci a třídění stavebních odpadů na stavbách, skládkách, zemnících a kamenolomech
- demolice všech typů a konstrukcí starých objektů – přípravu území pro výstavbu včetně likvidace sutí, ekologických zátěží, odkopávek až po stabilizaci a zhutnění plání pro investiční výstavbu
- výstavbu gabionových opěrných zdí, ochranných valů a tarasů z přírodního kameniva
- drcení kameniva, stavebních odpadů a odkopávek mobilním pásovým drtičem, dle potřeby i s vytříděním na požadovanou fragmentaci na skládkách a stavbách smluvních partnerů
- třídění kameniva, stavebních odpadů a recyklátu mobilním pásovým dvousítným třídičem.
- dodávku kameniva, štěrkovin a zemin pro stabilizaci z vlastního kamenolomu
- dodávku kameniva pro gabionové konstrukce a opěrné zdi
- práce sacím bagrem MTS při hloubení,výkopech a transportu odsátím suchých i mokrých materiálů ze ztížených prostorových poměrů, křížení inž. sítí a při havarijních situacích
- práce rypadlem s podkopovou lžící
- práce hydraulickým kladivem na nosiči s pásovým podvozkem
- práce čelním nakladačem

Na koho se obrátit

Obchodní manažer
Filip Hájek
776 746 757
Vedoucí výrobních středisek
Pavel Slabý
602 594 928

Sekretariát
546 411 141

Ceník

Ceník kameniva, recyklátů a skládky


Zařazení do kategorií