QUALIFORM a.s. - Hradec Králové

Výkony zkušebny stavebních hmot

Adresa

QUALIFORM a.s. - Hradec Králové
Průmyslová 283
503 02, Hradec Králové - Předměřice nad Labem
IČ: 49450263

Provozní doba

Po - Pá: 8:00 - 14:00

Kontakt

Telefon 602 447 000

Na koho se obrátit

Technický vedoucí pracoviště Ing. Jan Ševc
602447000

Ředitel odboru zkušebnictví Ing. Petr Vymyslický
721 748 040


O nás

Působíme na trhu více než 20 let, poskytuje nezávislé a komplexní služby pro podnikatelský sektor, širokou veřejnost a orgány státní správy. QUALIFORM, a.s. je členem skupiny TZÚS GROUP, čítající více než 300 zaměstnanců s ročním obratem přesahujícím 300 miliónů korun. Působnost je zajištěna v rámci sedmi poboček v celé České republice: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Praha, Teplice, Valašské Meziříčí.

Oblasti působnosti QUALIFORM, a.s.
– Zkušebnictví
– Certifikace (Certifikace systému managementu, Posuzování shody)
– Technická podpora stavebních projektů (Kontrola kvality staveb, Projekt management, Znalectví)

Všechny oblasti zabývající se certifikací a zkušebnictvím jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o. p. s.

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ – prostřednictvím sítě akreditovaných zkušebních laboratoří provádějící fyzikální a mechanické zkoušky zajišťuje, dle potřeby klienta, provádění zkoušek v celé České republice. Laboratoř zkouší a vzorkuje podle platných normovaných postupů a nově přejímaných Evropských norem, disponuje speciálními zařízeními pro zkoušení fyzikálně mechanických vlastností stavebních hmot, výrobků a konstrukcí.


Sortiment

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ - působí v oblastech

 

STAVEBNÍ AKUSTIKA

 • měření kročejové neprůzvučnosti
 • měření vzduchové neprůzvučnosti

FYZIKÁLNÍ FAKTORY

 • měření osvětlení
 • měření prašnosti v pracovním prostředí
 • měření hluku a pracovním a mimopracovním prostředí

VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ

 • zkoušení betonových výrobků a prefabrikátů
 • zkoušení malt, potěrů a injektážních směsí
 • zkoušení lepidel pro keramické obklady
 • zkoušení cementů a popílků
 • zkoušení cihlářských výrobků
 • zpracování počátečních zkoušek typu (ITT)

STAVENÍ MATERIÁLY

 • zkoušení čerstvého i ztvrdlého betonu
 • zkoušení zemin, sypanin a kameniva
 • zkoušení asfaltových směsí
 • návrh receptur, úprava a zpracování průkazních zkoušek

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

 • zkoušení betonových a železobetonových konstrukcí
 • měření integrity pilot
 • zkoušení podkladních a konstrukčních vrstev vozovek
 • zkoušení asfaltových a cementobetonových krytů vozovek
 • zkoušení povrchových úprav a izolací

GEOLOGIE A GEOTECHNIKA

 • inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy
 • inženýrskogeologický dozor
 • geotechnický monitoring