TBG PKS a.s. - provoz Velká Bíteš

TBG PKS a.s. - provoz Velká Bíteš


Betonárna Velká Bíteš je jedním z provozů společnosti TBG PKS a.s. Jedná se o betonárnu typ Merko HBS 1,25 T s pětikomorovým  řadovým zásobníkem kameniva, míchačkou o objemu 1,25m³ a hodinovým výkonem 50 m³. Součástí betonárny jsou čtyři cementová sila. Automatické dávkování všech složek betonu zaručuje špičkovou kvalitu betonu. Pro zimní provoz je betonárna vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TBG PKS a.s. - provoz Velká Bíteš
Průmyslová zóna - Košíkov
595 01, Velká Bíteš
IČO: 28261976

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Velká Bíteš je jedním z provozů společnosti TBG PKS a.s..

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206: např.  C8/10-C45/55
    
 • Cementové malty
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN73 6124

Kvalita

Betonárna má zavedený certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí BETOTECH s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č. 1195, pracoviště Brno.