UNIGEO a.s. - Ekologická a analytická laboratoř

Laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s.

Adresa

UNIGEO a.s. - Ekologická a analytická laboratoř
Místecká 329/258
720 00, Ostrava - Hrabová
IČ: 45 19 22 60

Provozní doba

Kontakt

Telefon 596 706 368
Fax 596 721 197

Na koho se obrátit

Vedoucí laboratoře Ing. Marie Sonntagová
596 706 368

Zástupce vedoucí laboratoře Mgr. Jarmila Musiolová
596 706 341


O nás

Společnost založena v roce 1951, podniká v širokém rozsahu činností koncentrovaných do těchto oborů: geologie a geologický průzkum, těžba ložisek nerostných surovin, ochrana životního prostředí, vrtné práce, laboratoř mechaniky zemin, analytická a ekologická laboratoř, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, geotechnické a stavební práce.


Sortiment

Kompletní chemické rozbory povrchových a podzemních vod, rozbory vod pitných a odpadních, rozbory agresivity vod na stavební konstrukce, chemické analýzy vzorků zemin, odpadů, kalů a jejich výluhů.


Reference


Certifikace