UNIGEO a.s. - Ekologická a analytická laboratoř

UNIGEO a.s. - Ekologická a analytická laboratoř Laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

UNIGEO a.s. - Ekologická a analytická laboratoř
Místecká 329/258
720 00, Ostrava - Hrabová
IČO: 45 19 22 60

O nás

Společnost založena v roce 1951, podniká v širokém rozsahu činností koncentrovaných do těchto oborů: geologie a geologický průzkum, těžba ložisek nerostných surovin, ochrana životního prostředí, vrtné práce, laboratoř mechaniky zemin, analytická a ekologická laboratoř, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, geotechnické a stavební práce.

Sortiment

Kompletní chemické rozbory povrchových a podzemních vod, rozbory vod pitných a odpadních, rozbory agresivity vod na stavební konstrukce, chemické analýzy vzorků zemin, odpadů, kalů a jejich výluhů.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí laboratoře
Ing. Marie Sonntagová
596 706 368
Zástupce vedoucí laboratoře
Mgr. Jarmila Musiolová
596 706 341


Skupina