UNIGEO a.s. - Laboratoř mechaniky zemin

Laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s.

Adresa

UNIGEO a.s. - Laboratoř mechaniky zemin
Místecká 329/258
720 00, Ostrava - Hrabová
IČ: 45192260

Provozní doba

Kontakt

Telefon 596 706 351
Fax 596 721 197

Na koho se obrátit

Vedoucí laboratoře Ing. Lenka Smetanová
596 706 351

Zástupce vedoucího laboratoře Ing. Karel Slavík
596 706 347


O nás

Společnost založena v roce 1951, podniká v širokém rozsahu činností koncentrovaných do těchto oborů: geologie a geologický průzkum, těžba ložisek nerostných surovin, ochrana životního prostředí, vrtné práce, laboratoř mechaniky zemin, analytická a ekologická laboratoř, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, geotechnické a stavební práce.


Sortiment

-          Stanovení fyzikálně mechanických vlastností zemin a kameniva
-          Kontrola hutnění a únosnosti
-          Polní geotechnické zkoušky
-          Měření koncentrace metanu a oxidu uhličitého
-          Měření radonu a stanovení radonového indexu pozemku


Reference


Certifikace