UNIGEO a.s. - Laboratoř mechaniky zemin

UNIGEO a.s. - Laboratoř mechaniky zemin Laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

UNIGEO a.s. - Laboratoř mechaniky zemin
Místecká 329/258
720 00, Ostrava - Hrabová
IČO: 45192260

O nás

Společnost založena v roce 1951, podniká v širokém rozsahu činností koncentrovaných do těchto oborů: geologie a geologický průzkum, těžba ložisek nerostných surovin, ochrana životního prostředí, vrtné práce, laboratoř mechaniky zemin, analytická a ekologická laboratoř, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, geotechnické a stavební práce.

Sortiment

-          Stanovení fyzikálně mechanických vlastností zemin a kameniva
-          Kontrola hutnění a únosnosti
-          Polní geotechnické zkoušky
-          Měření koncentrace metanu a oxidu uhličitého
-          Měření radonu a stanovení radonového indexu pozemku

Certifikáty