UNIGEO a.s. - Laboratoř mechaniky zemin

UNIGEO a.s. - Laboratoř mechaniky zemin

Laboratoř akreditovaná ČIA o.p.s. .


Jak nás kontaktovat?

Adresa

UNIGEO a.s. - Laboratoř mechaniky zemin
Místecká 329/258
720 00, Ostrava - Hrabová
IČO: 45192260

O nás

Společnost založena v roce 1951, podniká v širokém rozsahu činností koncentrovaných do těchto oborů: geologie a geologický průzkum, těžba ložisek nerostných surovin, ochrana životního prostředí, vrtné práce, laboratoř mechaniky zemin, analytická a ekologická laboratoř, geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, geotechnické a stavební práce.

Sortiment

-          Stanovení fyzikálně mechanických vlastností zemin a kameniva
-          Kontrola hutnění a únosnosti
-          Polní geotechnické zkoušky
-          Měření koncentrace metanu a oxidu uhličitého
-          Měření radonu a stanovení radonového indexu pozemku

Reference

Středisko laboratoře mechaniky zemin provádí laboratorní a polní zkoušky pro posouzení základových půd při geotechnických průzkumech a pro silniční a železniční stavitelství. Středisko laboratoře mechaniky zemin je akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Provádíme :

 • Stanovení vlhkosti zemin
 • Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin
 • Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru
 • Stanovení konzistenčních mezí
 • Stanovení zrnitosti zemin
 • Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
 • Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
 • Návrh receptury s pojivy
 • Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru
 • Krabicovou smykovou zkoušku
 • Stanovení pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkouškou
 • Stanovení prosedavosti zemin
 • Stanovení bobtnavosti zemin
 • Rázovou zatěžovací zkoušku lehkou dynamickou deskou
 • Dynamickou penetrační zkoušku
 • Statickou zatěžovací zkoušku podloží a podkladových vrstev vozovek
 • Stanovení objemové hmotnosti membránovým objemoměrem
 • Stanovení zrnitosti kameniva
 • Laboratorní stanovení koeficientu Z
 • Laboratorní stanovení obsahu organických látek
 • Laboratorní stanovení rozbřídavosti
 • Laboratorní stanovení mrazuvzdornosti a namrzavosti
 • Laboratorní stanovení pevnosti v tlaku přírodního a stavebního kamene
 • Pedologické rozbory půd

Certifikáty