KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom KOBYLÍ HORA

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom KOBYLÍ HORA

 

Surovina: Granulit šedozelené barvy s akcesorickým výskytem turmalínu a biotitu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom KOBYLÍ HORA
Lom KOBYLÍ HORA
383 01, Prachatice
IČO: 42396158

Otevírací doba

Expedice:
PO - PÁ:    6:30 - 15:00

Výroba:
PO - PÁ:    6:30 - 15:00

po dohodě možná nakládka i mimo prodejní dobu.

O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme deset lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Jistec, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.

Sortiment

číslo výrobku

hornina: granulit                                                                                  

dle uvedených norem ČSN EN a zákona

Přírodní kamenivo drcené

116

PMK 0/4 II

ČSN EN 12620+A1

129

PDK 0/1 

zák.č.102/2001 Sb.

131

PDK 0/4 (B)

ČSN EN 13043

132

PDK 0/4 (D)

ČSN EN 13242+A1

133

PDK 2/4 

ČSN EN 13043

221

PDK 4/8 (B)

ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043

227

PDK 4/8 (D)

ČSN EN 13242+A1

222

PDK 8/11 

ČSN EN 13043

223

PDK 8/16

ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043

225

PDK 11/22

ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043

231

PDK 8/32

ČSN EN 13242+A1

229

PDK 16/32

ČSN EN 13043

321

PDK 32/63

ČSN EN 13242+A1

323

PDK 32/63 (B I)

ČSN EN 13450, č.osv.952/14 SŽDC

322

GP 63/125

ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.

511

GP 63/250 

ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.

412

PDK 0/32 (ŠDA 0/32)

ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)

419

PDK 0/32 kv

dle OTP SŽDC z 9.3.2014, č.osv. S 953/14-SŽDC

415

PDK 0/63 (ŠDA 0/63)

ČSN EN 13242+A1, (ČSN EN 13285)

417

MZK 0/32 (GA)

ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285

602

PDK 0/16 (G-F 0/16)

ČSN EN 13242+A1, (ČSN 736133)

509

G-F 0/125

ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.

502

Kamenitá sypanina drcená 0/250

ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.

Lomový kámen 

501

Lomový kámen netříděný 

zák.č.102/2001 Sb.

603

Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz)

ČSN 736133, zák.č.102/2001 Sb.

 
Společnost je držitelem certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009

PDK - přírodní kamenivo, drcené       MZK - mechanicky zpevněné kamenivo

G-F štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy dle ČSN 736133, GP štěrk špatně zrněný dle ČSN 736133

Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300 nebo 0-500 mm)

  

Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.
Z lomu Kobylí Hora dodáváme kamenivo rovněž po železnici, nakládka na vlastní vlečce.


Tři stupně drcení: Odhliňovač, DCJ (1.600x1.250), KDH 1.250, Svedala H3000, automatické míchací zařízení štěrkodrtí dle určené křivky zrnitosti (MZK).

Kvalita

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE
  
Záruka jakosti – firemní laboratoř

Certifikáty