KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom ŠTIPTOŇ

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom ŠTIPTOŇ

 

Surovina: ortorula


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom ŠTIPTOŇ
Lom ŠTIPTOŇ
373 33, Nové Hrady
IČO: 42396158

Otevírací doba

Expedice:

jen na objednávku, na zavolání a po dohodě. Kontakt - pan Tomáš Dvořák - 731 133 807

PO - PÁ:   6:00 - 14:30

po dohodě možná nakládka i mimo prodejní dobu.

O nás

Jsme česko-rakouská společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene. V současné době vlastníme a provozujeme deset lomů: Ševětín, Plešovice, Kobylí Hora, Zrcadlová Huť, Krty, Písek, Jistec, Rejta, Bor a Štiptoň. Zpracováváme granulit, granodiorit a vápenec. Naše produkce se pohybuje okolo 1,8 milionu tun ročně, přičemž jednoduchými opatřeními lze tuto téměř zdvojnásobit.
Mimo svoji hlavní činnost jsme aktivní i v oblasti ekologie a významně přispíváme na rozvoj přilehlých obcí.

Sortiment

Lomový kámen 
603 Kamenitá sypanina (Skrývka, Výkliz) ČSN 736133,zák.č.102/2001 Sb.
Kamenitá sypanina (lomová skrývka, výkliz 0-300 nebo 0-500 mm)

 

Doprava a mechanizace

Prostřednictvím našeho střediska Spedice KaP zajišťujeme dopravu našich výrobků do vzdálenosti ca 50 km po vlastní ose.


Těžba a prodej skrývky

Kvalita

Na kamenivo vyráběné podle harmonizovaných ČSN EN je vydáno Prohlášení o vlastnostech (PoV) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a dle Zákona č. 22/97 Sb.  v platném znění. Dále pak na kamenivo vyráběné dle § 5 NV 163/2002 Sb., ve znění 312/2005 Sb. je vydán výrobkový certifikát, který je jedenkrát za rok doplňován zprávou o dohledu. Ostatní kamenivo je dodáváno na základě Technických listů vydaných výrobcem, splňuje ustanovení zákona č. 102/2001 Sb. o Obecných podmínkách bezpečnosti stavebních výrobků a je na něj vydáno Prohlášení o shodě.

Dokumenty ke stažení ZDE
  
Záruka jakosti – firemní laboratoř

Certifikáty